Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

VMS (Variable-Message Signs) management based on the IoT platform

Patryk Cezary Sobierański

Abstract

The subject of this thesis is the design of the IoT platform (Internet of Things), which will support the management of Variable-Message Signs (VMS) in traffic control. There will be made an integration of information provided by the Datex II platform with selected Variable-Message Signs. Traffic data will be downloaded regularly from the National Access Point created by the Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Patryk Cezary Sobierański (FEIT) Patryk Cezary Sobierański,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Zarządzanie znakami zmiennej treści VMS oparte o platformę IoT
Supervisor
Tomasz Czarnecki (FEIT) Tomasz Czarnecki,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Telecommunications (FEIT)
Study subject / specialization
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Tomasz Czarnecki (FEIT) Tomasz Czarnecki,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Krzysztof M. Brzeziński (FEIT) Krzysztof M. Brzeziński,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
Inteligentne Systemy Transportowe, Internet of Things, Datex II, Krajowy Punkt Dostępu, Variable-Message Sign
Keywords in English
Intelligent Transportation Systems, Internet of Things, Datex II, National Access Point, Variable-Message Sign
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy dyplomowej jest zaprojektowanie platformy IoT (ang. Internet of Things), która będzie wspomagała zarządzanie znakami zmiennej treści VMS (ang. Variable-Message Sign) w sterowaniu ruchem drogowym. Zostanie dokonana integracja informacji dostarczanych przez platformę Datex II z wybranymi znakami zmiennej treści. Dane o ruchu drogowym będą na bieżąco pobierane z Krajowego Punktu Dostępu stworzonego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.
File
  • File: 1
    praca_dyplomowa_PatrykSobierański.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32000

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT37f3d13afd314e13a79faa5f76680fb7/
URN
urn:pw-repo:WUT37f3d13afd314e13a79faa5f76680fb7

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page