Analysis of maximum availability architecture with Oracle Active Data Guard in Oracle Database 11g R2 Enterprise Edition

Łukasz Adrian Pielaszek

Abstract

The following BSc thesis describes studies and project configuration of Oracle Database 11gR2 option which increase security, availability and performance. Active Data Guard is the solution for real-time database replication to a remote location where it has a separate instance mounted to achieve this. The first chapters describe the processes taking place inside the instance, which are responsible for the operation of the system. Then I present the most important steps of the configuration. The following sections describe examined protection modes, manual switchover, automatic failover in case of failure and options for configuring transport. At the end I described real life application opportunities for OADG.
Diploma typeEngineer's / Bachelor of Science
Diploma typeEngineer's thesis
Author Łukasz Adrian Pielaszek (FEIT / IN)
Łukasz Adrian Pielaszek,,
- The Institute of Computer Science
Title in PolishAnaliza możliwości zastosowań opcji Oracle Active Data Guard w Oracle Database 11g R2 Enterprise Edition
Supervisor Michał Rudowski (FEIT / IN)
Michał Rudowski,,
- The Institute of Computer Science

Certifying unitFaculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unitThe Institute of Computer Science (FEIT / IN)
Languagepl polski
StatusFinished
Issue date (year)2014
Internal identifierENII-PI.001854
Keywords in PolishOracle Active Data Guard, architektura o nieprzerwanym dostępie usługi, bazy danych, replikacja danych, wydajność bazy danych,
Keywords in EnglishOracle Active Data Guard, maximum availability architecture, databases, data replication, database performance, scalable archit
Abstract in PolishW pracy inżynierskiej opisałem przeprowadzone badania oraz projekt konfiguracji opcji Active Data Guard do Oracle Database 11gR2 zwiększającej bezpieczeństwo, dostępność oraz wydajność. Active Data Guard to rozwiązanie umożliwiające replikację bazy danych w czasie rzeczywistym do odległej lokalizacji gdzie jest ona otwarta w oddzielnej instancji. W pierwszych rozdziałach opisuję procesy zachodzące wewnątrz instancji, które odpowiadają za działanie systemu. Następnie przedstawiam najważniejsze informacje o kolejnych krokach konfiguracji. W kolejnych rozdziałach opisuję zbadane w ramach pracy tryby zabezpieczania danych, automatyczne przełączanie ról pomiędzy bazami w razie awarii oraz opcje skonfigurowania transportu. Na koniec opisuję możliwości zastosowania badanej opcji w realnych systemach.
File
praca-inz-v06.pdf 2.04 MB

Get link to the record

Back