Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Problematyka podziału nieruchomości w trybie postępowania administracyjnego

Justyna Rybska

Abstract

Celem niniejszej pracy dyplomowej inżynierskiej, realizowanej na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej jest omówienie problematyki podziałów nieruchomości przeprowadzanych w postępowaniu administracyjnym. W prezentowanej pracy przedstawione zostały podstawowe pojęcia i terminy, w oparciu o któ-re prowadzone jest postępowanie podziałowe. Opisano procedurę podziału nieruchomości oraz etapy postępowania. Następnie przedstawiono zawartość dokumentacji geodezyjno-prawnej, sporządzanej w ramach wniosku o podział nieruchomości. W efekcie zaprezentowany został podział nieruchomości w trybie administracyjnym na przy-kładzie nieruchomości położonej w miejscowości Krzewent. Omówiono jego etapy postępowania, podparte pomiarami w terenie i sporządzoną dokumentacją w formie operatu technicznego, przekaza-nego do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Końcowym etapem pracy są wnioski stanowiące podsumowanie całej pracy.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Justyna Rybska (FGC) Justyna Rybska,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Supervisor
Robert Łuczyński (FGC/DCLM) Robert Łuczyński,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Robert Łuczyński (FGC/DCLM) Robert Łuczyński,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Marcin Karabin (FGC/DCLM) Marcin Karabin,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
podział nieruchomości, nieruchomość, działka, granica, punkt graniczny
File
  • File: 1
    PROBLEMATYKA PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12155

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT378f4c687fe24192b2d8702389d0c56a/
URN
urn:pw-repo:WUT378f4c687fe24192b2d8702389d0c56a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page