Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Selection of the means of transport for the selected load

Weronika Głasek

Abstract

The diploma thesis concerns the selection of means of transport for a selected load, which are pharmaceuticals. The company "BIOTON Trans" based in Macierzysz cooperates with the producer of medicines as one of its carriers. The company's task is to transport 204 288 units of unit insulin packages within a month from the manufacturer in Macierzysz to the pharmaceutical wholesale store in Gdańsk. The purpose of the work, scope and method were placed in the introduction. The second chapter presents the characteristics of the transported load which is insulin and the characteristics of the company. A transport task was presented, and then the formation of the pallet load unit was described in detail. The third chapter concerns the presentation of two variants of technology for the transport task. The first part concerns the first variant, which is a vehicle with a DMC of 3.5 tonnes, the second part concerns the second variant, which is a vehicle with a DMC of 7.0 tonnes. The characteristics of the vehicles were placed, and the means of arranging the pallet load units. The fourth chapter describes the costs related to road transport. The formulas are presented with explanations. In the fifth chapter have been presented calculations of the time of carrying out transport task, costs and indicators of the transport task were presented in two variants. In the first option, the time of completing the transport task was 176 h, the cost of one transport cycle amounted to PLN 770,87, and the cost of carrying out the entire transport task was PLN 12 552,80. In the second variant, the time of completing the transport task was 306 h 58 min, the cost of one transport cycle was PLN 897,27, and the entire transport task was PLN 10 767,24. When using a vehicle with a DMC of 3.5 tonnes, the unit insulin package transport rate was 0.06 PLN / unit, and in the case of a DMC vehicle 7.0 tonnes, 0.05 PLN / unit. The transport ratio of the pallet load unit for the first variant was PLN 128.48 / unit, and for the second variant it was PLN 112.16 / unit. The transport ratio of a pallet load unit for a distance of 1 km for a vehicle with a DMC of 3.5 tons reached the value of 0.32 PLN / unit ∙ km, for a vehicle with DMC 7.0 tonnes, 0.28 PLN / unit ∙ km. In the last chapter there is a summary of the choice of means of transport in terms of costs and time of carrying out the transport task. On the basis of the results, the conclusions were presented and the most advantageous means of transport was chosen as the first option.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Weronika Głasek (FT) Weronika Głasek,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Dobór środków transportu na podstawie wybranego ładunku
Supervisor
Sławomir Tkaczyk (FT/TSEL) Sławomir Tkaczyk,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-03-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Tomasz Ambroziak (FT/TSEL) Tomasz Ambroziak,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Sławomir Tkaczyk (FT/TSEL) Sławomir Tkaczyk,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
transport, środek transportu, cykl przewozowy, technologia, koszty, jednostka ładunkowa paletowa
Keywords in English
transport, mean of transport, transport cycle, technology, costs, pallet load unit
Abstract in Polish
Praca dyplomowa dotyczy doboru środków transportu do wybranego ładunku, którym są farmaceutyki. Firma „BIOTON Trans” z siedzibą w Macierzyszu współpracuje z producentem leków jako jeden z jego przewoźników. Firma ma za zadanie przewóz 204 288 szt. opakowań jednostkowych insuliny w ciągu miesiąca od producenta w Macierzyszu do hurtowni farmaceutycznej w Gdańsku. Cel pracy, zakres oraz metoda zostały umieszczone we wstępie. W drugim rozdziale została przedstawiona charakterystyka przewożonego ładunku jakim jest insulina oraz przedsiębiorstwa. Zostało przedstawione zadanie przewozowe, a następnie szczegółowo zostało opisane formowanie jednostki ładunkowej paletowej. Rozdział trzeci dotyczy przedstawienia dwóch wariantów technologii realizacji zadania przewozowego. Pierwsza część dotyczy wariantu pierwszego, którym jest pojazd o DMC 3,5 tony, druga wariantu drugiego, którym jest pojazd o DMC 7,0 ton. Zostały umieszczone charakterystyki pojazdów, a następnie sposoby rozmieszczenia jednostek ładunkowych paletowych. W rozdziale czwartym zostały opisane koszty związane z transportem samochodowym. Przedstawione wzory wraz z objaśnieniami. W piątym rozdziale zostały przedstawione obliczenia czasu realizacji zadania przewozowego, kosztów oraz wskaźników realizacji zadania przewozowego w dwóch wariantach. W pierwszym wariancie czas realizacji zadania przewozowego wyniósł 176 h, koszt jednego cyklu przewozowego wyniósł 770,87 zł, a koszt realizacji całego zadania przewozowego 12 552,80 zł. W drugim wariancie czas realizacji zadania przewozowego wyniósł 306 h 58 min, koszt jednego cyklu przewozowego 897,27 zł, a całego zadania przewozowego 10 767,24 zł. Przy wykorzystaniu pojazdu o DMC 3,5 tony wskaźnik przewozu opakowania jednostkowego insuliny wyniósł 0,06 zł/szt., a w przypadku pojazdu o DMC 7,0 ton 0,05 zł/szt. Wskaźnik przewozu jednostki ładunkowej paletowej przewożonego towaru dla pierwszego wariantu wyniósł 128,48 zł/szt., a dla wariantu drugiego 112,16 zł/szt. Wskaźnik przewozu jednostki ładunkowej paletowej na odległość 1 km dla pojazdu o DMC 3,5 tony osiągnął wartość 0,32 zł/szt.∙km, dla pojazdu o DMC 7,0 ton 0,28 zł/szt.∙km. W ostatnim rozdziale zostało umieszczone podsumowanie dotyczące doboru środka transportu pod względem kosztów oraz czasu realizacji zadania przewozowego. Na podstawie podsumowania zostały sporządzone wnioski oraz wybrano najkorzystniejszy środek transportu jakim okazał się wariant pierwszy.
File
  • File: 1
    1110372.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30878

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT378935f18bfa493385f5a7c2beb50634/
URN
urn:pw-repo:WUT378935f18bfa493385f5a7c2beb50634

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page