Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Radiowe łącze telemetryczne pracujące w paśmie 868 MHz

Piotr Kaczmarek

Abstract

The purpose of this diploma thesis was to design and implement wireless data transmission between two electronic circuits operating in the 868 MHz band. The individual devices consist of a computer, a control module and a radio module. The scope of the thesis included reviewing existing solutions offered by the electronic circuit manufacturers. Selection and purchase of modules that meet the project assumptions. Design and realization of the missing electronic circuits’ elements, which are necessary for the realization of the digital link. Design and realization of software, that is compatible with the selected systems. The radio system was realized by using the Arduino platform, the Uno R3 model. The control modules have been developed in C programming language. The radio modules that has been used in the project are RFM22B-868-S2. These modules allow to carrying out the serial radio transmission. Communication between the control modules and the radio modules takes place via the serial communication interface (SPI). The configuration of the radio transmission parameters is carried out by sending the appropriate commands via a serial monitor. These appropriate commands are received by the control module and interpreted properly thanks to the implemented configuration function. The role of the function is to enter the appropriate values into the individual registers of the radio module. The implemented system makes it possible to determine the optimal radio transmission parameters (e.g. transmit power) for the target radio channel. The system was designed to optimize the radio transmission on a precisely defined route. Determining the optimal configuration of the radio devices allows, among other things, to achieve the maximum channel throughput, reduce the current consumption of devices and reduce the amount of the generated interference that affect the operation of neighbouring radio systems.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Piotr Kaczmarek (WEiTI/IRTM) Piotr Kaczmarek Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych (WEiTI/IRTM)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Tytuł w języku polskim
Radiowe łącze telemetryczne pracujące w paśmie 868 MHz
Promotor
Henryk Chaciński (WEiTI/IRTM) Henryk Chaciński Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych (WEiTI/IRTM)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Jednostka dyplomująca
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Jednostka prowadząca
Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych (WEiTI/IRTM)
Kierunek / specjalność studiów
, Elektronika i Telekomunikacja
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
01-02-2019
Data (rok) wydania
2019
Recenzenci
Henryk Chaciński (WEiTI/IRTM) Henryk Chaciński Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych (WEiTI/IRTM)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI) Bogumił Konarzewski (WEiTI/IRTM) Bogumił Konarzewski Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych (WEiTI/IRTM)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Słowa kluczowe w języku polskim
RFM22B, Arduino, Monitor szeregowy, SPI, Modulacje cyfrowe, OOK, FSK, GFSK, Transmisja
Słowa kluczowe w języku angielskim
RFM22B, Arduino, Serial monitor, SPI, Digital modulations, OOK, FSK, GFSK, Transmission
Streszczenie w języku polskim
Celem niniejszej pracy dyplomowej było zaprojektowanie i zrealizowanie bezprzewodowej transmisji danych pomiędzy dwoma identycznymi układami elektronicznymi pracującymi w paśmie 868 MHz. Poszczególne urządzenia składają się z komputera, modułu sterującego i modułu radiowego. Zakres pracy obejmował dokonanie przeglądu istniejących rozwiązań oferowanych przez producentów układów elektronicznych. Dobór i zakup modułów spełniających założenia projektu. Projekt oraz realizację brakujących elementów układów elektronicznych niezbędnych do realizacji łącza cyfrowego. Projekt i realizację oprogramowania kompatybilnego z wybranymi układami. System radiowy został zrealizowany przy pomocy platformy Arduino, model Uno R3. Moduły sterujące zostały zaprogramowane w języku C. Moduły radiowe zastosowane w projekcie to RFM22B-868-S2, które umożliwiają przeprowadzanie szeregowej transmisji radiowej. Komunikacja między modułami sterującymi, a modułami radiowymi odbywa się poprzez szeregową magistralę SPI. Konfiguracja parametrów transmisji radiowej odbywa się poprzez wysyłanie przez monitor szeregowy odpowiednich poleceń, które są odbierane przez moduł sterujący i odpowiednio interpretowane, dzięki zaimplementowanej funkcji konfiguracyjnej. Zadaniem funkcji konfiguracyjnej jest wpisywanie odpowiednich wartości do poszczególnych rejestrów modułu radiowego. Zrealizowany system umożliwia wyznaczenie optymalnych parametrów transmisji radiowej (np. mocy nadawania) dla docelowego toru radiowego. Dany system został zaprojektowany w celu optymalizacji transmisji radiowej na ściśle określonej trasie. Wyznaczenie optymalnej konfiguracji urządzeń radiowych pozwala między innymi osiągnąć maksymalną przepływność kanału, ograniczyć pobór prądu urządzeń oraz ilość generowanych zakłóceń które wpływają na pracę sąsiadujących systemów radiowych.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Piotr_Kaczmarek_-_praca_inżynierska.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 31800

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT375f3313eefd45aab4f2e80c6601dc60/
URN
urn:pw-repo:WUT375f3313eefd45aab4f2e80c6601dc60

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony