Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Software for Using the OBDII Interface in Car Diagnostics

Tomasz Aleksander Kowalczyk

Abstract

This work describes a software application for communication with a passenger car by means of the OBD connector. The program uses a GPS receiver for determining the position of the car and communicates with the car using the interface driver based on the ELM327 microcontroller. The application is able to receive the information from the car and fřom the UPS receiver and to use it for various tests, graphical display of parameters, plotting of curves, maps, recording of the travelled route etc. The software was implemented in C++ using Qt libraries.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Tomasz Aleksander Kowalczyk (FEIT/ICS) Tomasz Aleksander Kowalczyk,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Oprogramowanie do diagnostyki aut wykorzystujące interfejs OBDII
Supervisor
Waldemar Grabski (FEIT/ICS) Waldemar Grabski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2009
Internal identifier
ENII-PI.001030
Keywords in Polish
OBDII, interfejs samochodu, komunikacja z samochodem
Keywords in English
OBDII, car interface, communication with car
Abstract in Polish
Praca przedstawia projekt aplikacji slużâcej do komunikacji z samochodem osobowym za pośrednictwem złâcza OBD. Program wykorzystuje odbiornik OPS do ustalania pozycji auta oraz komunikuje się z samochodem za pośrednictwem sterownika interfejsu bazującego na mikrokontrolerze ELM327. Zaprojektowana aplikacja jest w stanie uzyskać informacje z samochodu, oraz odbiornika OPS i wykorzystać je do przeprowadzania testów, tworzenia wykresów, map, rejestrowania tras przejazdu i innych. Całość została zaimplementowana wjęzyku C++ przy użyciu bibliotek Qt.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT37486a13730349c5b573dd06ecb6df44/
URN
urn:pw-repo:WUT37486a13730349c5b573dd06ecb6df44

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page