Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The Progress of Election Campaign in 2015 Parliamentary Elections in Poland

Aleksandra Oszczepalińska

Abstract

The aim of the present thesis was to determine whether the election campaign had had an influence on the election results in 2015. The first chapter comprises the basic information on parliamentary elections as well as how to conduct an election campaign. One of the subchapters comprises information regarding the institution of electoral committee and the scope of its duties. The following subchapters describe the rules of the campaign’s financing, electioneering, methods of conducting the campaign as well as the description of the most important election body which is Election Committee (Państwowa Komisja Wyborcza). The final element of the chapter constitutes the description of election system in Poland. The second chapter comprises the description of political parties and groups which took part in the parliamentary elections in 2015. It consists of information regarding party’s symbols, leaders and their brief history. A significant element is the description of the election programme presented by the candidates. The third chapter was devoted to the phase of the election campaign. At the beginning there were presented the essential information on the terms set by the President. Afterwards, there was a chronological description of the campaign’s progress from July to October. The following subchapter presents the debate which was of greatest importance to the election results. In the next part of the thesis there was presented the summary of the campaign and the experts’ opinion on the matter. The last element of the work was the presentation of the election results.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Aleksandra Oszczepalińska (FASS) Aleksandra Oszczepalińska,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Przebieg kampanii wyborczych w wyborach parlamentarnych w 2015 roku w Polsce
Supervisor
Piotr Jermakowicz (FASS/DASMA) Piotr Jermakowicz,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
29-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Tomasz Dusiewicz (FASS/DASMA) Tomasz Dusiewicz,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Piotr Jermakowicz (FASS/DASMA) Piotr Jermakowicz,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
wybory parlamentarne, kampania wyborcza,wybory w Polsce, system wyborczy, partie polityczne,
Keywords in English
parliamentary elections, election campaign, elections in Poland, electoral system, political parties
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy było stwierdzenie czy kampania wyborcza miała wpływ na wyniki wyborów w 2015 roku. Pierwszy rozdział zawiera podstawowe informacje dotyczące wyborów parlamentarnych oraz prowadzenia kampanii wyborczej. Jeden z podrozdziałów zawiera informacje dotyczące instytucji komitetu wyborczego, zakresu jego funkcjonowania. Kolejne opisują zasady finansowania kampanii, agitację wyborczą, metody prowadzenia kampanii oraz opis najwyższego organu wyborczego, Państwowej Komisji Wyborczej. Ostatnim elementem rozdziału jest opis systemu wyborczego w Polsce. Drugi rozdział zawiera opis partii i ugrupowań politycznych, które brały udział w wyborach parlamentarnych w 2015 roku. Składa się on z informacji dotyczących symboli, liderów partii, oraz ich krótkiej historii. Istotnym elementem jest opis programu wyborczego, który przedstawili kandydaci. Trzeci rozdział poświęcony został okresowi kampanii wyborczej. Na początku znalazły się najważniejsze informacje o terminach, które zostały ustalone przez Prezydenta. Następnie w sposób chronologiczny został opisany przebieg kampanii, od lipca do października. Kolejny podrozdział przedstawia debatę, która miała istotne znaczenie dla wyników wyboró w. W dalszej części pracy znalazło się podsumowanie kampanii oraz opinie ekspertów. Ostatnim elementem pracy było przedstawienie wyników wyborów.
File
  • File: 1
    pracalicencjacka.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13382

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT373d629eedc4406ead6f854e1df71141/
URN
urn:pw-repo:WUT373d629eedc4406ead6f854e1df71141

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page