Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analiza możliwości zaspokojenia potrzeb grzewczych dla przykładowego budynku jednorodzinnego przy wykorzystaniu kolektorów słonecznych i pompy ciepła

Kanstantsin Zaprahayeu

Abstract

-
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kanstantsin Zaprahayeu (FPAE) Kanstantsin Zaprahayeu,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Supervisor
Dorota Chwieduk (FPAE/IHE) Dorota Chwieduk,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Energetyka (Power Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
17-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
73
Internal identifier
MEL; PD-3521
Reviewers
Dorota Chwieduk (FPAE/IHE) Dorota Chwieduk,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Andrzej Grzebielec (FPAE/IHE) Andrzej Grzebielec,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
pompa ciepła, kolektory słoneczne, systemy grzewcze, bilans cieplny
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy jest przeanalizowanie działania systemu grzewczego oraz systemu zaopatrzenia budynków w ciepłą wodę użytkową pod względem ekonomiczności oraz energooszczędności i pokazania celowości korzystania z odnawialnych źródeł energii. Przedmiotem analizy jest dom jednorodzinny, dla którego został wybrany i przeanalizowany odpowiedni system ogrzewania z pompą ciepła oraz system zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową przy wykorzystaniu kolektorów słonecznych. W rozdziale pierwszym zostały przedstawione i omówione różne rodzaje systemów ogrzewania. Zostało krótko opisane jak się rozwijały techniki ogrzewania, jakie mają zadania oraz jakie wymagania stawiane są tym systemom. Również omówiono systemy ciepłej wody użytkowej, ich podział oraz wymagania, jakie powinny spełniać. W kolejnych podrozdziałach zostały opisane podstawowe urządzenia, czyli pompy ciepła i kolektory słoneczne, ich zasada działania oraz sposób wykorzystania. W rozdziale drugim zamieszczono opis metody obliczeń, w tym podstawowe równania i zależności, potrzebne do obliczeń. Rozdział trzeci zawiera podstawowe informacje na temat analizowanego obiektu, wyniki obliczeń, analizę ekonomiczną oraz wnioski.
File
  • File: 1
    praca inżynierska final.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9369

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT372121c80c4147b184a94441c88b67b8/
URN
urn:pw-repo:WUT372121c80c4147b184a94441c88b67b8

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page