Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The structural design of a reinforced concrete residential building with an underground parking garage

Jakub Wojciech Karaszewski

Abstract

The subject of this engineering thesis is a design of selected structural elements of a reinforced residential building with an underground parking garage. The building is situated in Warsaw, in the Praga-Południe district. The house was designed as a four-storey building with one basement floor. The base of this thesis is an architectural design made by a firm „appa” Pracownia Projektowa Katarzyna Pawlak-Karska. The first part of the thesis is a descriptive part. The first chapter describes the basics of building structures design according to Eurocodes and also shows advantages and disadvantages of reinforced concrete structures. In the second chapter there is a technical specification of the building with a general description of its structure. The second part of the engineering thesis contains the structural design of the building. As a part of the thesis the following reinforced concrete elements have been calculated: • a monolithic slab of the repeatable storey, • a reinforced concrete beam at the level of the slab, • a reinforced concrete pillar at the basement floor, • a footing foundation, • a reinforced concrete stairs. The part of the calculations, mostly internal forces and reinforcement dimensioning of the slab were made in the computer program Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2014. The rest of the calculations were made based on algorithms from classes and literature. Based on the calculations the structural drawings of the selected construction elements were composed. AutoCAD 2013 and Advance Concrete 2015 were used while composing structural drawings.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jakub Wojciech Karaszewski (FCE) Jakub Wojciech Karaszewski,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt konstrukcji żelbetowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym
Supervisor
Paweł Chudzik (FCE/ICE) Paweł Chudzik,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-05-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4453
Reviewers
Marcin Lech Niedośpiał (FCE/ICE) Marcin Lech Niedośpiał,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Paweł Chudzik (FCE/ICE) Paweł Chudzik,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
konstrukcje żelbetowe, płyta żelbetowa, słup żelbetowy, wymiarowanie elementów żelbetowych
Keywords in English
the reinforced concrete structure, reinforced concrete slab, reinforced concrete pillar, reinforced concrete element design
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy dyplomowej jest projekt wybranych elementów konstrukcji żelbetowej budynku mieszkalnego z garażem podziemnym. Inwestycja zlokalizowana jest w Warszawie, w dzielnicy Praga-Południe. Budynek składa się z czterech kondygnacji nadziemnych oraz jednego poziomu podziemnego. Podstawą opracowania pracy dyplomowej jest dokumentacja architektoniczna firmy „appa” Pracownia Projektowa Katarzyna Pawlak-Karska. Pierwszą częścią pracy jest część opisowa. W pierwszej kolejności przedstawiono zarys podstaw projektowania konstrukcji budowlanych według Eurokodów oraz wskazano wady i zalety konstrukcji żelbetowych. W rozdziale drugim znajduje się opis techniczny projektowanego budynku, w którym opisana została ogólna charakterystyka konstrukcji obiektu. Druga część pracy dyplomowej jest częścią projektową. W ramach pracy dyplomowej obliczono i zwymiarowano: • strop żelbetowy kondygnacji powtarzalnej, • żelbetową belkę obwodową w poziomie stropu, • słup żelbetowy na poziomie kondygnacji podziemnej, • stopę fundamentową, • schody żelbetowe. Części obliczeń, głównie obliczenia sił wewnętrznych i wymiarowanie zbrojenia płyty –przeprowadzona została przy wykorzystaniu program Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2014. Pozostała część obliczeń została wykonana ręcznie na podstawie algorytmów omawianych na zajęciach i dostępnych w literaturze. Na podstawie obliczeń wykonano szczegółowe rysunki konstrukcyjne wymiarowanych elementów. Przy sporządzaniu dokumentacji rysunkowej wykorzystano programy: Autodesk AutoCAD 2013 oraz Advance Concrete 2015.
File
  • File: 1
    praca inż-Karaszewski Jakub-243568.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 1917

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3713c54a372a456c9ebf7e4bcbcfd266/
URN
urn:pw-repo:WUT3713c54a372a456c9ebf7e4bcbcfd266

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page