Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The preliminary project of palette lifter

Paweł Bartosz Bugała

Abstract

In the present project was presented the preliminary project of the lifting fork. The aim of this engineering thesis was to project and adopt the lifting fork to the light tractor. In the first part of this thesis the overview of the solution for lifting equipments available on the market was given. Then the lifting fork adaptation for the tractor was present on the base of tried constructions. On the grounds of adopted structural and exploitative assumptions were calculated some units in the endurance way and were picked some hydraulic and mechanical parts. On the grounds of this information the 3D model was modeled in the SolidWorks program.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paweł Bartosz Bugała (FACME) Paweł Bartosz Bugała,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Wstępny projekt podnośnika do palet
Supervisor
Jan Maciejewski (FACME/ICME) Jan Maciejewski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-03-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jan Maciejewski (FACME/ICME) Jan Maciejewski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Andrzej Selenta (FACME/ICME) Andrzej Selenta,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1. podnośnik do palet 2. wózek widłowy 3. projekt i obliczenia masztu
Keywords in English
1. lifting fork 2. forklift truck 3. project and calculations of lifting fork
Abstract in Polish
W niniejszej pracy został przedstawiony wstępny projekt podnośnika do palet. Celem pracy było wstępne zaprojektowanie i zaadaptowanie podnośnika do palet do ciągnika rolniczego. Na początku zostały opisane różne konstrukcje masztów spotykane na rynku. Następnie przedstawiono adaptację masztu do ciągnika na przykładzie sprawdzonych w praktyce konstrukcji. Na podstawie przyjętych założeń konstrukcyjnych i eksploatacyjnych zostały obliczone wytrzymałościowo poszczególne części i podzespoły, dobrane elementy hydrauliczne i mechaniczne. Na podstawie tych danych został zamodelowany w programie SolidWorks trójwymiarowy model masztu.
File
  • File: 1
    Praca dyplomowa inżynierska, Wstępny projekt podnośnika do palet, Paweł Bugała, 251506.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10283

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT371314a17d524f3a8e647a008520819a/
URN
urn:pw-repo:WUT371314a17d524f3a8e647a008520819a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page