Training Program to Assist the Construction of Knowledge Bases for Agent-oriented Systems

Piotr Stefan Kośmicki

Abstract

The subject of this engineer’s thesis is a design and a construction of a program helping to learn the basis of inference systems and supplying an excercise letting try this knowledge in construction of a knowledge base for an agent acting in a prepared model of a multi-agent world. The program is based on an inference module which introduce same features easing a construction of a knowledge base for agent-based systems. The feątures compise of a use of a context of another agent in a reasoning of an agent or a context of time phase in which the agent’s world is and of a mechanism of events simplifying declaration of agent’s reactions. This paper contains a discussion of inference systems, agent-oriented systems and specificity of usage of inference systems for agent-oriented systems.
Diploma typeEngineer's / Bachelor of Science
Diploma typeEngineer's thesis
Author Piotr Stefan Kośmicki (FEIT / IN)
Piotr Stefan Kośmicki,,
- The Institute of Computer Science
Title in PolishProgram szkoleniowy wspomagający konstruowanie baz wiedzy dla systemów agentowych
Supervisor Piotr Parewicz (FEIT / IN)
Piotr Parewicz,,
- The Institute of Computer Science

Certifying unitFaculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unitThe Institute of Computer Science (FEIT / IN)
Languagepl polski
StatusFinished
Issue date (year)2008
Internal identifierENII-PI.000965
Keywords in Polishsystemy wnioskujące, systemy agentowe, program szkoleniowy
Keywords in Englishinference systems, agent-oriented systems, training program
Abstract in PolishTematem pracy jest projekt i budowa programu pozwalającego na zapoznanie się z podstawowymi rozwiązaniami stosowanymi w systemach wnioskujących, a następnie zastosowania tych wiadomości do konstruowania baz wiedzy dla agenta dzialającego w przygotowanym modelu świata wieloagentowego. Możliwości programu są oparte na module wnioskującym, który wprowadza ulatwienia do konstruowa nia baz wiedzy dla systemów agentowych. Pozwala na zastosowanie do wnioskowania agenta kontekstu zależnego od innego agenta oraz od etapu w jakim znajduje się świat. Udostępnia również mechanizm zdarzeń upraszczający deklarowanie reakcji agenta. Praca zawiera omówienie systemów wnioskujących, systemów agentowych oraz specyfiki zastosowania systemów wnioskujących do systemów agentowych.

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?