Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Technological process of body part type in I-Machining 3D program

Mateusz Klimczuk

Abstract

The paper is focused on the use of the I-Machining 3D program in the creation of technological processes. The main idea is to automatically calculate the cutting parameters by the Technology Wizard and to use the full machining length of the tool for roughing and rest roughing. It has a huge impact on reduction the production time. The first part of the paper describes CAD/CAM systems, presents two versions of the I-Machining program and compares the used roughing strategies in terms of the number of tools and operations used, duration of machining and savings resulting. The second part of the paper concerns the creation of a technological process starting from the analysis of the object which is the injection mold of the housing of the device. The next step is to present the actions to be taken to prepare the program in SolidCAM and to present the next steps along with the selected tools and parameters. At the end, a simulation of the program was shown showing the stages of processing in two fastenings. The technological documentation is the last part of the work. It presents all operations. It also includes the parameters set by the Technology Wizard and the tools selected from Sandvik Coromant's catalog.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Klimczuk (FPE) Mateusz Klimczuk,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Proces technologiczny części typu korpus w programie I-Machining 3D
Supervisor
Adam Zalewski (FPE/IoMP) Adam Zalewski,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)
Study subject / specialization
, Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
03-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Adam Zalewski (FPE/IoMP) Adam Zalewski,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE) Tadeusz Rudaś (FPE/IoMP) Tadeusz Rudaś,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
CAD, CAM, obróbka skrawaniem, parametry skrawania
Keywords in English
CAD, CAM, machining, cutting parameters
Abstract in Polish
Praca dotyczy wykorzystania programu I-Machining 3D w tworzeniu procesów technologicznych. Jego główną ideą jest automatyczne wyliczanie parametrów skrawania przy pomocy Kreatora Technologii oraz wykorzystanie pełnej długości obróbczej narzędzia w zminimalizowanej liczbie zabiegów dla obróbki zgrubnej i resztek. Ma to zdecydowany wpływ na skrócenie czasu wytwarzania. Pierwsza część pracy opisuje systemy CAD/CAM, przedstawia program I-Machining w dwóch jego wersjach oraz porównuje używane strategie obróbki zgrubnej pod względem ilości użytych narzędzi i zabiegów, czasu trwania obróbki oraz oszczędności z tego wynikających. Druga część pracy dotyczy tworzenia procesu technologicznego zaczynając od analizy przedmiotu jakim jest forma wtryskowa obudowy aparatu. Kolejnym krokiem jest przedstawienie działań jakie należy podjąć do przygotowania programu w SolidCAM oraz przedstawienie kolejnych zabiegów wraz z dobranymi narzędziami i parametrami. Na koniec pokazana została symulacja programu obrazująca etapy obróbki w dwóch operacjach. Dokumentacja technologiczna jest ostatnią częścią pracy. Przedstawia ona zaplanowane operacje podzielone na zabiegi. Zawarte są tutaj także użyte parametry wyznaczone przez Kreator Technologii oraz narzędzia dobrane z katalogu firmy Sandvik Coromant.
File
  • File: 1
    Proces_technologiczny_czesci_typu_korpus_w_programie_iMachining_3D.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34705

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT36eedd7bb1be49cca847e71c4b3476f1/
URN
urn:pw-repo:WUT36eedd7bb1be49cca847e71c4b3476f1

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page