Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design of a system protecting against the loss of stability of tower cranes

Krzysztof Kośnik

Abstract

The purpose of this thesis is to perform a system protecting the tower crane against loss of stability. Diploma is divided into several parts. The first part of the thesis is a theoretical disquisition which describing the crane stability problem. Here, general stability conditions and mathematical relations describing this phenomenon are discussed. The next section shows how security systems have changed over time, from the first purely mechanical safeguards to the latest solutions based on mechatronic systems. In this part, the current solutions on the market will also be described in more detail. The next part of the thesis is devoted to the development of a mathematical model of a crane that simulate the behavior of the support system of a real crane. The third part is to present the concept of a system securing the crane against loss of stability. This system is based on the measurement of physical quantities important from the point of view of stability. In addition to the currently known solutions of the system. Based on information about the load and position of the manifold, the system will be informed about the current forces of support pressure. Based on these quantities, the algorithm monitors the crane's condition. In the case of approaching certain fixed limits, the system will inform the operator and, after crossing them, block movements that worsen the situation. The last part of the work is a modification of the laboratory stand and creation of a computer program to operate the crane security system in the laboratory at the IMRC PW laboratory.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Krzysztof Kośnik (FACME) Krzysztof Kośnik,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Projekt układu zabezpieczającego przed utratą stateczności żurawi wieżowych
Supervisor
Artur Jankowiak (FACME/ICME) Artur Jankowiak,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Jan Maciejewski (FACME/ICME) Jan Maciejewski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)
Study subject / specialization
, Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-11-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2257
Reviewers
Artur Jankowiak (FACME/ICME) Artur Jankowiak,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Paweł Gomoliński (FACME/ICME) Paweł Gomoliński,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1. żuraw wieżowy2. stateczność żurawia3. system zabezpieczający
Keywords in English
1. tower crane2. stability of the crane3. security system
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy jest wykonanie projektu układu zabezpieczającego przed utratą stateczności żurawi wieżowych. Praca podzielona jest na kilka części. Pierwsza część pracy to rozprawa teoretyczna opisująca problem stateczności żurawi. Tutaj zostały omówione ogólne warunki stateczności i zależności matematyczne opisujące to zjawisko. Następna część przedstawia jak systemy zabezpieczające zmieniły się na przestrzeni czasu, od pierwszych czysto mechanicznych zabezpieczeń aż do najnowszych rozwiązań opartych na systemach mechatronicznych. W tej części także bliżej opisane zostały obecne rozwiązania na rynku. Kolejna część pracy poświęcona jest opracowaniu matematycznego modelu żurawia, który symuluje zachowanie się układu podporowego rzeczywistego żurawia. Trzecia część to przedstawienie koncepcji układu zabezpieczającego żuraw przed utratą stateczności. Układ ten, bazuje na pomiarze wielkości fizycznych istotnych z punktu widzenia stateczności. Oprócz dobrze znanego z rynku obecnych rozwiązań układu bazującego na informacji o obciążeniu i położeniu zblocza, układ będzie informowany o aktualnych siłach nacisku podpór. Na podstawie tych wielkości algorytm będzie monitorował stan żurawia. W przypadku zbliżania się do pewnych wartości granicznych system będzie informował operatora, a po ich przekroczeniu blokował ruchy pogarszające sytuację. Ostatnią częścią pracy jest modyfikacja stanowiska laboratoryjnego oraz stworzenie programu komputerowego do obsługi układu zabezpieczającego żuraw na stanowisku w laboratorium IMRC PW.
File
  • File: 1
    KrzysztofKośnik_275140.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35449

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT36485b43924d418aa9231946f15143d7/
URN
urn:pw-repo:WUT36485b43924d418aa9231946f15143d7

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page