Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Research on receiving α,ω-diisocyanatepolybutadiene

Tomasz Godlewski

Abstract

Thesis concerned research on reaction between diisocyanate isophorone (IPDI) and hydroxyl-terminated polybutadiene (HTPB) with the stannic catalyst. Product of this reaction - α,ω-diisocyanatepolybutadiene- may be use as a substratum in receiving silane-terminated polyurethanes. At the begining, performed three reactions in 60, 70 and 80 °C. IPDI and HTPB was added in proportion 3,5:1, to avoid formation of linear polyurethans instead of α and ω substituted. Total amount of performed reactions was eight. Time, temperature and quantite of the catalyst were variables. Based on received results, time to get α,ω-diisocyanatepolybutadiene can be identify as 60-120 minutes. The optimum temperature was 70 , because of the best efficiency about 100%. The reaction in room temperature proceeds slow, but heating the mixtures to set up value made it accelerate a lot. Also, using of the catalyst have a positive influence on reaction, by increasing velocity of the process. Progress of the reaction was monitor by FTIR and titration.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Tomasz Godlewski (FC) Tomasz Godlewski,, Faculty of Chemistry (FC)
Title in Polish
Badania nad otrzymywaniem α, ω-diizocyjanianopolibutadienu
Supervisor
Wincenty Skupiński (FC/DH-EM) Wincenty Skupiński,, Department Of High-Energetic Materials (FC/DH-EM)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Department Of High-Energetic Materials (FC/DH-EM)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
03-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Wojciech Fabianowski (FC/CPCT) Wojciech Fabianowski,, Chair Of Polymer Chemistry And Technology (FC/CPCT)Faculty of Chemistry (FC) Wincenty Skupiński (FC/DH-EM) Wincenty Skupiński,, Department Of High-Energetic Materials (FC/DH-EM)Faculty of Chemistry (FC)
Keywords in Polish
HTPB, silanizacja, poliuretany, diizocyjanian, izoforon, lakiery, STP-U, dihydorksypolibutadien, diizocyjanianopolibutadien, IPDI, silan
Keywords in English
HTPB, diisocyanate, isophoron, silan, polyurethane, silanization, IPDI, varnish, polybutadiene, hydroxyl-terminated
Abstract in Polish
Praca dotyczyła badania przebiegu reakcji diizocyjanianu izoforonu z α,ω-dihydroksypolibutadienem (HTPB) w obecności katalizatora cynowego. Produkt reakcji - α,ω-diizocyjanianopolibutadien - może być stosowany jako jeden z substratów do otrzymywania silanizowanych poliuretanów (STP-U). Badania rozpoczęto od przeprowadzenia reakcji w trzech różnych temperaturach, tj. 60, 70 i 80 °C. Stosowano 3,5-krotny nadmiar diizocyjanianu izoforonu w stosunku do HTPB, co miało na celu wykluczenie możliwości tworzenia się liniowych poliuretanów, zamiast podstawionych w pozycji α i ω. Wykonano osiem reakcji zmieniając temperaturę oraz ilość dodanego katalizatora. Na podstawie uzyskanych wyników określono orientacyjny czas otrzymywania α,ω-diizocyjanianopolibutadienu, który wynosi ok. 60-120 minut. Za optymalną temperaturę prowadzenia badanej reakcji przyjęto 70 °C, ze względu na najwyższą wydajność, zbliżoną do 100 %. Stwierdzono, że reakcja w temperaturze pokojowej zachodzi powolnie, jednak ogrzanie mieszaniny do założonej temperatury znacznie przyspiesza jej bieg. Obserwowano również korzystny wpływ katalizatora, który zwiększał szybkość tej reakcji. Postęp zmian w mieszaninie reakcyjnej monitorowano za pomocą dwóch metod analitycznych. Pierwszą z nich było miareczkowanie, które polegało na pobraniu próbki o masie ok. 0,5g i rozpuszczeniu jej w 0,5M roztworze dibutyloaminy w chlorobenzenie. Dibutyloamina reaguje z niezwiązanymi grupami –NCO tworząc pochodną mocznika. Następnie odmiareczkowywano nieprzereagowaną aminę 0,1M HCl do momentu zaobserwowania zmiany zabarwienia błękitu bromofenolowego z niebieskiego na żółty. Pozwalało to na określenie postępów reakcji jak i uchwycenie momentu otrzymania α,ω-diizocyjanianopolibutadienu. Drugą metodą analityczną była spektrometria FTIR. Polegała ona na określeniu zmian intensywności pasm pochodzących od grup tworzących wiązanie uretanowe (-CO i -NH).
File
  • File: 1
    Tomasz Godlewski.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8504

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3645c059bc0943669a7e6c2031bf26a5/
URN
urn:pw-repo:WUT3645c059bc0943669a7e6c2031bf26a5

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page