Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Modelowanie uchwytów obróbkowych składanych

Przemysław Mateusz Bieniek

Abstract

The purpose of this piece was to present the subject of modular machining fixtures modelling. The work is divided into two parts: three chapters of theory and one chapter exclusively with practical content. In the theory part, issues related to machining in the context of the technological process and the technological nature of workpiece construction were discussed. Computer-aided design and manufacturing systems called CAD / CAM (their definitions, general history of development and short features of programs used in the practical chapter) are also a part of theory chapters. Last here, the outline of the theory regarding modular machining fixtures (definitions, division and specified range of modular ones) was shown. The practical chapter shows and describes the machining modeling of a selected element mounted in a fixture. This modeling consists of several stages. In the beginning, it was needed to design a 3D model of an item and stock in the SolidWorks CAD program. Next, preparation of the data catalog and part models from the specific Halder handles set were carried out. Following, the formulation of machining process, i.e. a division into part operations, positions and operations were done. Then, milling centre (horizontal milling centre), tools and machining parameters were selected. In the next step, modular fixture was designed from catalog parts. Finally, the model of an item, stock and merged model of the fixture were loaded into the MasterCAM program in which simulations were carried out to diagnose if machining is proper. The following work is concluded with several applications that were created during its development. The practical part, conclusions and documentation as well as files attached to the work can be considered as a model for the process of modeling milling in modular machining fixtures.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Przemysław Mateusz Bieniek (WMT) Przemysław Mateusz Bieniek Wydział Mechaniczny Technologiczny (WMT)
Tytuł w języku polskim
Modelowanie uchwytów obróbkowych składanych
Promotor
Tadeusz Rudaś (WMT/ITW) Tadeusz Rudaś Instytut Technik Wytwarzania (WMT/ITW)Wydział Mechaniczny Technologiczny (WMT)
Jednostka dyplomująca
Wydział Inżynierii Produkcji (WMT)
Jednostka prowadząca
Instytut Technik Wytwarzania (WMT/ITW)
Kierunek / specjalność studiów
, Mechanika i Budowa Maszyn
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
03-07-2019
Data (rok) wydania
2019
Recenzenci
Tadeusz Sałaciński (WMT/ITW) Tadeusz Sałaciński Instytut Technik Wytwarzania (WMT/ITW)Wydział Mechaniczny Technologiczny (WMT) Tadeusz Rudaś (WMT/ITW) Tadeusz Rudaś Instytut Technik Wytwarzania (WMT/ITW)Wydział Mechaniczny Technologiczny (WMT)
Słowa kluczowe w języku polskim
Obróbka skrawaniem, Uchwyty obróbkowe, Systemy CAD/CAM
Słowa kluczowe w języku angielskim
Cutting, Machining fixtures, CAD/CAM Systems
Streszczenie w języku polskim
Celem poniższej pracy było omówienie tematyki dotyczącej modelowania uchwytów obróbkowych. Praca jest podzielona na dwie części: trzy rozdziałową teoretyczną i praktyczną z jednym rozdziałem. W części teoretycznej, kolejno w rozdziałach zostały omówione zagadnienia dotyczące obróbki skrawaniem w kontekście procesu technologicznego i technologiczności konstrukcji obrabianych przedmiotów, systemów komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania CAD/CAM (ich definicje, ogólną historię rozwoju i krótkie rysy programów używanych w części praktycznej), oraz został pokazany zarys teorii dotyczącej uchwytów obróbkowych (definicje, podział i wyszczególniony zakres uchwytów składanych). Część praktyczna pokazuje i opisuje modelowanie obróbki skrawaniem wybranego elementu zamocowanego w uchwycie składanym. Modelowanie to składa się z kilku etapów. Pierwszym było zaprojektowanie modelu 3D przedmiotu i półfabrykatu w programie CAD SolidWorks. Drugim przygotowanie katalogu danych i modeli części z konkretnego zestawu uchwytów firmy Halder. Kolejnym etapem było opracowanie procesu technologicznego obróbki, czyli podział na operacje, pozycje i zabiegi. Następnie została dobrana obrabiarka (frezarka pozioma), narzędzia oraz parametry obróbki. W kolejnym kroku został zaprojektowany i złożony uchwyt z części katalogowych. Ostatecznie, model przedmiotu i półfabrykatu oraz złożony model uchwytu zostały wczytane do programu MasterCAM, w którym zostały przeprowadzone symulacje poprawności obróbki. Poniższa praca jest konkludowana kilkoma wnioskami, które powstały w toku jej opracowywania. Część praktyczną, wnioski i dokumentacja oraz pliki dołączone do pracy można uznać za wzorzec do procesu modelowania obróbki w uchwytach obróbkowych składanych.
Plik pracy
  • Plik: 1
    praca_dyplomowa_bieniek_przemyslaw.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 35006

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT363408cfe0944e929a6c83e7e9cbef79/
URN
urn:pw-repo:WUT363408cfe0944e929a6c83e7e9cbef79

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony