Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Modeling of cultural inheritance object on LoD4 based on TLS data

Paweł Murawski, Bartłomiej Sieradzki

Abstract

The aim of the thesis is to present the possibilities of usage terrestrial laser scanning in cultural inheritance objects documentation. Object of the thesis is an Orthodox church in Kazuń Nowy city. The Orthodox church was built at the beginning on XX century and since 19th march 2014 appears at a register of monuments real estate in Mazowieckie voivodeship. The needed data has been obtained by laser scanner Z+F 5006h. Usefulness was analyzed by created two Orhodox church models on LoD4 detailed level including assessment of accuracy. The first model 3D was created in BIM technology, and the second one as a traditional vector model 3D. In theoretical part of the thesis a terrestrial laser scanning technology was described, including advantages gained by its usage in creation of cultural inheritance objects documentations. Afterwards, the features of model in BIM technology as well as different approaches in 3D modeling usage were described. Furthermore, the topic of accuracy of models on different LoD detailed levels was touched on. In practical part the object of the thesis was described with details including characteristic of used software. There is also analysis of a whole process of 3D model creation, from data acquisition, their transformation, to usage in modeling. The result of the thesis was two 3D models of Orthodox church in Kazuń Nowy city. Executed assessment of accuracy of received products illustrate that those models are much more detailed than the detail founded in LoD4 standard.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paweł Murawski (FGC) Paweł Murawski,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Bartłomiej Sieradzki (FGC) Bartłomiej Sieradzki,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Modelowanie obiektu dziedzictwa kulturowego na poziomie Lod4 na podstawie danych TLS
Supervisor
Piotr Podlasiak (FGC/DPRSISIS) Piotr Podlasiak,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Department of Photogrammetry, Teledetection and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Dorota Zawieska (FGC/DPRSISIS) Dorota Zawieska,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Piotr Podlasiak (FGC/DPRSISIS) Piotr Podlasiak,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Piotr Podlasiak (FGC/DPRSISIS) Piotr Podlasiak,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Dorota Zawieska (FGC/DPRSISIS) Dorota Zawieska,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
skaning laserowy, NURBS, modelowanie 3D, LoD, BIM
Keywords in English
laser scaning, NURBS, 3D modeling, LoD, BIM
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy było ukazanie możliwości wykorzystania naziemnego skaningu laserowego w dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Przedmiotem opracowania była cerkiew w Kazuniu Nowym, która została wybudowana na początku XX wieku i od 19 marca 2015 roku znajduje się rejestrze zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego. Na potrzeby pracy pozyskano dane za pomocą skanera laserowego Z+F 5006h. Wspomnianą przydatność przeanalizowano poprzez stworzenie dwóch modeli cerkwi na poziomie szczegółowości LoD4 wraz z oceną dokładności ich wykonania. Pierwszy z nich stanowił model 3D wykonany w technologii BIM, a drugi powstał jako tradycyjny wektorowy model 3D. W części teoretycznej pracy opisana została technologia naziemnego skaningu laserowego oraz także zalety jej zastosowania w tworzeniu dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Następnie scharakteryzowano cechy modelu w technologii BIM, a także opisano różne podejścia w wykorzystywane w modelowaniu 3D. Ponadto poruszona została tematyka dokładności modelów na różnych poziomach szczegółowości LoD. W części praktycznej opisano obiekt będący przedmiotem opracowania oraz przedstawiono krótką charakterystykę oprogramowania wykorzystanego w niniejszej pracy. Ponadto opisano cały proces wytworzenia modeli 3D od pozyskania danych, ich przetworzenie, po wykorzystanie w modelowaniu. Wynikiem końcowym są dwa modele 3D cerkwi w Kazuniu Nowym. Przeprowadzona ocena dokładności otrzymanych produktów pokazały, że charakteryzują się one znacznie większą szczegółowością od założonej w standardzie LoD4.
File
  • File: 1
    1017268 1017291.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 4888

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3630596ee499458db8e04529ba40310b/
URN
urn:pw-repo:WUT3630596ee499458db8e04529ba40310b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page