Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project lines dismantling vehicles

Piotr Klimkiewicz

Abstract

In the first chapters of the work includes information on how to deal with end of life vehicles and their use. Subsequent chapters work affect the organization of work on the dismantling of the line vehicles. The project describes: requirements to adapt facilities to carry out specific purposes, equipment of specialized equipment, selection of personnel working plan, and resetting lines dismantling vehicles. The rest of the work contains a detailed description of the process of dismantling vehicles on the line disassembly. The whole project disassembly line is compliant with the applicable requirements of the European Union.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Klimkiewicz (FCEMP) Piotr Klimkiewicz,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt linii demontażu pojazdów samochodowych
Supervisor
Robert Dzierżanowski (FCEMP/IMEn) Robert Dzierżanowski,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
24-05-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Robert Dzierżanowski (FCEMP/IMEn) Robert Dzierżanowski,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Waldemar Kurowski (FCEMP/IMEn) Waldemar Kurowski,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
demontaż, pojazd, recykling.
Keywords in English
dismantling, vehicle, recycling.
Abstract in Polish
W pierwszych rozdziałach pracy zawarte są informacje dotyczące sposobu postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji oraz możliwości ich wykorzystania. Kolejne rozdziały pracy dotyczą organizacji pracy przy linii demontażu pojazdów samochodowych. W projekcie opisano: wymogi przystosowania obiektów do przeprowadzenia określonych celów, wyposażenie obiektów w specjalistyczny sprzęt, dobór kadry roboczej oraz przestawiono plan linii demontażu pojazdów samochodowych. W dalszej części pracy zawarty jest szczegółowy opis procesu demontażu pojazdów samochodowych na linii demontażu. Cały projekt linii demontażu jest zgodny z obowiązującymi wymogami Unii Europejskiej.
File
  • File: 1
    253686_praca dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8198

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT35da0faf5925455c90f60ae345b3d430/
URN
urn:pw-repo:WUT35da0faf5925455c90f60ae345b3d430

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page