Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Projekt systemu rekuperacji w domu jednorodzinnym

Martyna Sztymelska

Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Martyna Sztymelska (FEE) Martyna Sztymelska,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Supervisor
Jacek Hendiger (FEE/DHV) Jacek Hendiger,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-12-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Zenon Spik (FEE/DHV) Zenon Spik,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Jacek Hendiger (FEE/DHV) Jacek Hendiger,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
wentylacja mechaniczna, odzysk ciepła, rekuperacja, regeneracja, recyrkulacja, wymiennik krzyżowy, wymiennik krzyżowy przeciwprądowy, wymiennik z czynnikiem pośredniczącym,wymiennik z rurkami ciepła, wymiennik z pompą ciepła, gruntowy wymiennik ciepła, wymiennik obrotowy, rekuperator, przewody wentylacyjne, elementy systemu rekuperacji, elementy nawiewne, elementy wywiewne, czerpnia, wyrzutnia, parametry powietrza zewnętrznego, parametry powietrza wewnętrznego, ilość powietrza wentylacyjnego, dobór nawiewników i wywieników, wydajność wentylacji, straty ciśnień instalacji, opór miejscowy. nagrzewnica wtórna, moc nagrzewnicy, centrala Hru-MinistAir-W-450 , strefa klimatyczna, kubatura, minimalna ilość powietrza wentylacyjnego,wentylatory
File
  • File: 1
    Projeky_Systemu_Rekuperacji_w_Domu_Jednorodzinnym.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 15159

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT35a1b17bc85d415eb580c93b069a7148/
URN
urn:pw-repo:WUT35a1b17bc85d415eb580c93b069a7148

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page