Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Kindergarden in Żyrardów

Aleksandra Falęcka

Abstract

The subject of this study is a project of kindergarden. In 19th century Żyrardów was an industrial settlement. On the site of ,,Zakłady Lniarskie” were influenced with the garden city movement. The kindergarten project is part of this local zoning plan. The aim of the project is to create space friendly for childreen and take location’s capabilities. Building is combinatet with local square, where is kindergarden’s playground. The educational garden created on all the roof teaches appereciate beauty of nature from an early age. The brick facade addules to industrial tradition of the city and correspond with a traditional usage of building ceramics. The interior finished ligth colors and wood is a great background for childreen’s world. The project description contains information on the construction and materials solutions and of connecting the network to the building.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Aleksandra Falęcka (FA) Aleksandra Falęcka,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
Przedszkole w Żyrardowie
Supervisor
Krystyna Ilmurzyńska (FA/FSTPSL) Krystyna Ilmurzyńska,, Faculty Studio of Transformation of Public Space for Living (FA/FSTPSL)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Faculty Studio of Transformation of Public Space for Living (FA/FSTPSL)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-07-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
AR-1810/L
Reviewers
Maciej Lasocki (FA/CUDRL) Maciej Lasocki,, Chair of Urban Design and Rural Landscape (FA/CUDRL)Faculty of Architecture (FA) Krystyna Ilmurzyńska (FA/FSTPSL) Krystyna Ilmurzyńska,, Faculty Studio of Transformation of Public Space for Living (FA/FSTPSL)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
przedszkole, Żyrardów, zielony dach, użyteczność publiczna, edukacja, architektura ceglana
Keywords in English
kindergarten, Żyrardów, green roof, public utility, education, brick architecture
Abstract in Polish
Przedmiotem opracowania jest projekt budynku przedszkolnego w Żyrardowie. W XIX wieku Żyrardów był osadą przemysłową. Na terenie dawnych Zakładów Lniarskich wprowadzono koncepcję urbanistyczną miasta ogrodu, którego częścią zagospodarowania jest przedszkole. Celem projektu było stworzenie obiektu przyjaznego dzieciom maksymalnie wykorzystując możliwości lokalizacyjne działki. Budynek jest funkcjonalnie zintegrowany z sąsiednim skwerem miejskim, na którym znajduje się przedszkolny plac zabaw. Całość dachu została zagospodarowana jako ogród edukacyjny, który od najmłodszych lat uczy dzieci doceniania wartości natury. Ceglana elewacja nawiązuje do industrialnego charakteru otoczenia i odwołuje się do tradycji wykorzystania ceramiki budowlanej. Wykończenie wnętrz z zastosowaniem jasnych kolorów i naturalnego drewna stanowi bazę dla kolorowego świata dzieci. W opisie projektu przedstawiono informacje na temat rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych oraz przyłączonej infrastruktury technicznej.
File
  • File: 1
    OPIS.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 26145

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT35829b6bdcaa4af6b4ecfd0a5b27ecdd/
URN
urn:pw-repo:WUT35829b6bdcaa4af6b4ecfd0a5b27ecdd

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page