Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Charakterystyka rozwiązań i ocena funkcjonowania systemu kanalizacyjnego na przykładzie gminy Brudzeń Duży

Jacek Lewandowski

Abstract

-
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jacek Lewandowski Jacek Lewandowski,, Undefined Affiliation
Supervisor
Mikołaj Sikorski (FCEMP/ICEn) Mikołaj Sikorski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-06-2009
Issue date (year)
2009
Keywords in Polish
system kanalizacyjny, funkcjonowanie
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Praca dyplomowa wykonana na studiach niestacjonarnych inżynierskich ma charakter analityczny. Przedmiotem pracy jest analiza funkcjonowania systemu kanalizacyjnego wraz z jego oceną w wybranej gminie. W pierwszej części pracy jest zawarte studium oparte na pozycjach literaturowych, normach i rozporządzeniach, dotyczące zagadnień realizowanych w części analitycznej. W części praktycznej przeprowadzona jest charakterystyka rozwiązań i ocena funkcjonowania systemu kanalizacyjnego na przykładzie gminy Brudzeń Duży.
File
  • File: 1
    Jacek Lewandowski.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT35505248717e4082b74cabb2e8a04b2d/
URN
urn:pw-repo:WUT35505248717e4082b74cabb2e8a04b2d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page