Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design of the modular system of buildings of common rural

Michał Bolesław Machowski

Abstract

The theem of thesis is design of the modular system of buildings of common rural. The main objective of the elaboration is to make an architectural and building desing of public building intended for use as a common rural using the technology of modular based on mod-ules previously produced at the factory. Thesis is divided into two blocks, the block theoretical and block of design. In the theoretical part, at the outset, it is defined the basic concepts of the module construction. In the following part it has been made classification of modular systems, presented scheme of creation modular buildings and also raised important issues concerning economic aspects. In the last part of the block theory describes the architectural norms and legal, presented the principles of ergonomics and methods of transport and installation. The desing block consists three parts. The first is a description of the property in which there are the specifications. Another part is loads collecting made on relevant standards. The calculation shows the procedure of static-strength calculation of building made with the help of a computer program AxisVM13. In addition, the work includes architectural drawings, construction and workshop designed object.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Bolesław Machowski (FCEMP) Michał Bolesław Machowski,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt modułowego systemu budynków świetlic wiejskich
Supervisor
Andrzej Dzięgielewski (FCEMP/ICEn) Andrzej Dzięgielewski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
21-12-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Andrzej Dzięgielewski (FCEMP/ICEn) Andrzej Dzięgielewski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Piotr Wiliński (FCEMP/ICEn) Piotr Wiliński,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
budownictwo modułowe, moduł, świetlica wiejska, konstrukcja stalowa, kontener
Keywords in English
modular construction, module, common rural, steel structure, container
Abstract in Polish
Tematem pracy dyplomowej jest Projekt modułowego systemu budynków świetlic wiej-skich. Głównym celem opracowania jest sporządzenie projektu architektoniczno-budowlanego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego do użytku jako świetlica wiejska wykonana w technologii modułowej przy użyciu wcześniej wyprodukowanych w fabryce modułów przestrzennych. Praca dyplomowa podzielona jest na dwa bloki, blok teoretyczny oraz blok projektowy. W części teoretycznej, na wstępie, zostały zdefiniowane podstawowe pojęcia dotyczące modułu w budownictwie. W dalszej częściej została dokonana klasyfikacja systemów budownictwa modułowego, przedstawiono schemat tworzenia obiektów modułowych a także poruszono istotne kwestie dotyczące aspektów ekonomicznych. W ostatniej części bloku teoretycznego opisano normatywy architektoniczne i prawne, przedstawiono zasady ergonomii a także metody transportu oraz montażu. Blok projektowy składa się z trzech części. Pierwszą stanowi opis techniczny obiektu w którym zamieszczono dane techniczne. Kolejna część to zebranie obciążeń dokonane na pod-stawie odpowiednich norm. W części obliczeniowej przedstawiono procedurę obliczeń sta-tyczno wytrzymałościowych modelu przestrzennego budynku wykonanych przy pomocy pro-gramu komputerowego AxisVM13. Ponadto praca zawiera rysunki architektoniczne, kon-strukcyjne oraz warsztatowe zaprojektowanego obiektu.
File
  • File: 1
    Projekt_modułowego_systemu_budynków_świetlic_wiejskich_-_Michał_Machowski.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11549

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT354430b5fe8648a298ed8bee75f5cd59/
URN
urn:pw-repo:WUT354430b5fe8648a298ed8bee75f5cd59

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page