Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The hybrid powertrain design for bus with roof-photovoltanics system and baterry

Kajetan Stanisław Rutkowski

Abstract

Paliwa kopalne nadal są powszechnie używanym źródłem energii. Jednak ich złoża są ograniczone, a spalanie generuje problem zanieczyszczenia powietrza na obszarach o dużej gęstości zaludnienia. Również nie jest to skuteczny sposób wytwarzania energii. Problem wynikający z paliw kopalnych stał się podstawą do poszukiwania nowych, alternatywnych ekologicznych źródeł energii nie tylko dla gospodarstw domowych, ale także dla napędu pojazdów. Dzisiaj elektryfikacja transportu staje się coraz bardziej popularna, ale wciąż istnieją pewne ograniczenia dotyczące napędów elektrycznych, na przykład ograniczony zasięg jazdy, ograniczona żywotność baterii itp. Celem pracy jest zaprojektowanie hybrydowego układu napędowego dla autobusu o długości 12 metrów z zamontowanym na dachu panelem fotowoltaicznym i akumulatorem jako źródłami energii. Następnie przeprowadzenie badania, w jaki sposób fotowoltaika dachowa wpływa na zasięg jazdy i średnie zużycie energii elektrycznej 12-metrowego autobusu elektrycznego. W celu przeprowadzenia badań należy określić właściwe parametry silnika elektrycznego/prądnicy, rozmiaru akumulatora oraz modułu fotowoltaicznego. Proces dostosowywania i określenia parametrów komponentów odbywa się za pomocą symulacji opartej na modelu MATLAB/Simulink. Z drugiej strony, ze względu na rózne nasłonecznienie w okresie zimowym i letnim w Polsce, w pracy rozważane są cztery różne sytuacje w celu przeprowadzenia badań porównawczych: - Elektryczny układ napędowy bez instalacji fotowoltaicznej - Seryjny napęd hybrydowy z panelem fotowoltaicznym montowanym na dachu podczas przesilenia zimowego - Seryjny napęd hybrydowy z panelem fotowoltaicznym montowanym na dachu podczas letniego przesilenia - Seryjny napęd hybrydowy z panelem fotowoltaicznym montowanym na dachu podczas średniego przesilenia Z badań symulacyjnych uzyskano bardzo interesujące wyniki i wyciągnięto wnioski końcowe, które zostały szczegółowo przedstawione w rozdziale 5.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kajetan Stanisław Rutkowski (FACME) Kajetan Stanisław Rutkowski,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Projekt napędu hybrydowego dla autobusu elektrycznego wyposażonego w dachowo montowaną instalację fotowoltaiczną
Supervisor
Yuhua Chang (FACME/ICME) Yuhua Chang,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Krzysztof Polakowski (FACME/ICME) Krzysztof Polakowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)
Study subject / specialization
, Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
21-01-2019
Issue date (year)
2019
Pages
47
Internal identifier
SIMR; D-2034
Reviewers
Yuhua Chang (FACME/ICME) Yuhua Chang,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Zhiyin Liu (FACME/ICME) Zhiyin Liu,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
Autobus elektryczny, Napęd hybrydowy szeregowy, System fotowoltaiczny, Strategia kontroli, Symulacja
Keywords in English
Electric bus, Series hybrid powertrain, Photovoltaic system, Control strategy, Simulation
File
  • File: 1
    DIPLOMA_Kajetan_Rutkowski.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 24579

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3538d410fcd34dc599e98433d334cda0/
URN
urn:pw-repo:WUT3538d410fcd34dc599e98433d334cda0

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page