Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Projekt koncepcyjny energooszczędnego osiedla domów jednorodzinnych w Plocku

Marcin Wronowski

Abstract

-
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marcin Wronowski Marcin Wronowski,, Undefined Affiliation
Supervisor
Jan Ircha (FCEMP/ICEn) Jan Ircha,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Mechatronics (FM)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-09-2009
Issue date (year)
2009
Keywords in Polish
projekt, energooszczędność domów
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Praca dyplomowa wykonana na studiach stacjonarnych inżynierskich ma charakter projektowy. Przedmiotem pracy jest projekt uwzględniający energooszczędność domów jednorodzinnych. W pierwszej części pracy jest zawarte studium oparte na pozycjach literaturowych, normach i rozporządzeniach, dotyczące zagadnień realizowanych w części projektowej. Dokumentacja projektowa obejmuje projekt koncepcyjny energooszczędnego osiedla domów wielorodzinnych w Płocku.
File
  • File: 1
    Marcin Wronowski.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT34f453e9e8a84684a36f0e72ba53d694/
URN
urn:pw-repo:WUT34f453e9e8a84684a36f0e72ba53d694

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page