Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The pro-family policy in Poland from 2010 to 2015

Dagmara Jędrzejewska

Abstract

The pro-family policy embraces a very wide field having a starting point at any froms of tax credits, welfares or benefits for people who have to maintain the financial stability. The pro-family policy does not compel creating numerous families, but tries to help to eliminate some concerns and hesitation making a decision with regard to a number of children regulation. Aims of pro-family policy are heavily reliant to various factors. On the other hand, the most important intruments are economic, legal and organisational ones. Types of particular benefits of tax credits nad rules of their allocation are mainly dependant on pro-family policy of a country. The meaningful influence has a material, social and economic situation of families and their members. A problem of pro-family policy in Poland has been raised in literature for years. For the most important I considered The Job and Social Instutute, contempltings of Ewa Cichowiczm Adam Kubow, Izabela Buchowiczm Stanisława Galinowska or Bożena Balcerzak-Paradowska. Each of these leading authors presents worth noticing facts considering the issue of pro-family policy. Collected data show that a demographic situation of Poland is not definitely simple. The numer of merrigaes is unfortunately decreasing and as a result the number of new-born children is reducing as well. Every family benefit, welfare or charity has strictly lgally established rules which need to be metoculously obeyed in order to allocate them objectively. The payment of benefits is settled by a profit-making criterion per one person in the family, that is changing slightly every year. Furthermore, the decrease in the number of families using these benefits has been noticed recently. What is the cause of such a phenomenon? Is it connected with a better finnacial situalion of the Poles or a lower number of new-born babies? According to collected data and information the conclusion is that less people decide to have children. The less children bear, the less support is needed from the state. The Poles simply expect the assurance of economic secutiry of families and creating more work places for young people from the polish pro-family policy. The cause of that is the fact that young people are afraid of not having financial stability on the job market. As a consequence they delay setting-up their own families. They first think about their careers and then families, however it happens that they do not have time or even willingness for family. The research based on the questionnaire presents the pro-family policy in a rather unfavorable position. It does not encourage poeople to have more children. The majority of interviewees associates the pro-family policy with money and the decision of having offsprings is mainly interrelated with their present or future life situation. From the point of view of future wife and mother, the pro-family policy in Poland looks averagely. In my opinion, „Rodzina 500+” program seems to be something beneficial that gives the sense of financial security and thanks to some material support I would be able to raise my children in better conditions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Dagmara Jędrzejewska (CESS) Dagmara Jędrzejewska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Polityka prorodzinna w Polsce w latach 2010-2015
Supervisor
Eugeniusz Kwiatkowski (CESS) Eugeniusz Kwiatkowski,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Eugeniusz Kwiatkowski (CESS) Eugeniusz Kwiatkowski,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Monika Burżacka (CESS) Monika Burżacka,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
rodzina, polityka, świadczenia, pomoc społeczna
Keywords in English
family, policy, benefits, social service
Abstract in Polish
Polityka prorodzinna obejmuje bardzo szeroki zakres. Zaczynając od wszelkich ulg podatkowych, dodatków, zasiłków dla ludzi, którzy muszą utrzymać siebie i swoje rodziny. Polityka prorodzinna nie zmusza do tworzenia rodzin wielodzietnych, a mianowicie stara się pomóc wyeliminować niepokój i niepewność podejmując decyzje w sprawie regulacji dzietności. Cele polityki prorodzinnej są uzależnione od wielu czynników. Najważniejszymi zaś instrumentami polityki prorodzinnej są instrumenty ekonomiczne, prawne i organizacyjne. Rodzaje danych świadczeń czy też ulg podatkowych oraz zasady ich przyznawania są w największym stopniu ukształtowane i zależą od celów polityki rodzinnej państwa. Wpływa też na to sytuacja materialna, społeczno – gospodarcza lub ekonomiczna rodzin i jej członków. Problem polityki prorodzinnej w Polsce jest poruszany w wielu pozycjach literatury. Za najważniejsze uznałam min. Instytut Pracy I Spraw Socjalnych, rozważania Ewy Cichowicz, Adama Kubowa, Izabelii Buchowicz, Stanisławy Galinowskiej oraz Bożeny Balcerzak – Paradowskiej. Każde z tych wybitnych postaci rzuca na politykę prorodzinną ciekawe światło. Zebrane dane pokazują, iż sytuacja demograficzna w Polsce wcale nie jest zbyt łatwa. Zawiera się coraz mniej małżeństw, a co za tym idzie, rodzi sięcoraz mniej dzieci. Każde świadczenie rodzinne, zasiłek czy też zapomoga ma ścisle prawnie określone zasady przyznawania,których państwo musi skrupulatnie przestrzegać, aby panowała sprawiedliwość podczas otrzymywania pomocy od państwa. Wypłata świadczeń rodzinnych jest najczęściej uregulowana kryterium dochodowym na jedną osobę w rodzinie, które z roku na rok delikatnie ulega zmianie. Zauważamy ogólny spadek liczby rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych. Postawiono, więc pytanie czy spowodowane jest to poprawą kondycji materialnej Polaków czy też tym, iż rodzi się coraz mniej dzieci? Z zebranych danych oraz informacji wynika jednak to, iż mniej ludzi korzysta, ponieważ mniej ludzi decyduje się na dzieci. Im mniej dzieci się rodzi, tym mniej jest potrzebnej pomocy ze strony państwa. Polacy oczekują przede wszystkim od polskiej polityki prorodzinnej zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego rodzin oraz tworzenia miejsc pracy dla młodych ludzi. Dlaczego? Dlatego, iż młodzi ludzie opóźniają decyzję o powiekszeniu rodziny, ponieważ nie mają uregulowanej sytuacji na rynku pracy i obawiają się, iż nie będą w stanie utrzymać swoich rodzin. Stawiają dlatego najpierw na karierę, a następnie na rodzinę, na którą niekiedy nie mają już ani czasu ani ochoty. Badanie ankietowe ukazuje politykę prorodzinną w niezbyt korzystym świetle. Nie zachęca Polaków do powiększania swoich rodzin. Większa część ankietowanych kojarzy politykę prorodzinną wylącznie z pieniędzmi, a posiadanie potomstwa łączą z osobistą sytuacją życiową w jakiej się znajdują, bądź znajdować się będą. Moim zdaniem z perspektywy przyszłej żony i matki polityka prorodzinna w Polsce wypada śrenio. Na plus dla niej z mojej perspektywy jest realizacja program Rodzina ,,500+”, który w pewien sposób daje poczucie bezpieczeństwa, że te fundusze są stałe oraz w miarę na tą chwilę pewne, a co za tym idzie, będzie łatwiej mi utrzymać w przyszłości moje drugie i kolejne dziecko.
File
  • File: 1
    POLITYKA_PRORODZINNA_W_POLCE_W_LATACH_2010.PDF
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11334

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT34caa9c9b1e64ef789f65a35f1077c1d/
URN
urn:pw-repo:WUT34caa9c9b1e64ef789f65a35f1077c1d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page