Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Designing biosensors for protein adhesion

Marianna Grabowska

Abstract

The purpose of this work is to create and functionalize thin conductive layers of PEDOT: PSS polymer so that they can serve as working electrode in biosensor for detection of the proteins concentration in the solution. The theoretical part deals with two basic issues. The first is the presentation of the conductive polymer PEDOT:PSS and the other is the construction of a biosensor in which this functionalised polymer can be used. In the experimental part, monolayers of PEDOT:PSS were prepared. Then, the thickness and electric conductivity of the produced layers was examined. These tests were carried out in order to understand the dependence of these parameters on the manufacturing process and solutions used to improve the properties of the film. After determining witch functionalized layers of PEDOT:PSS have the best properties, they were proposed as a working electrode in the construction of the biosensor. Featured biosensor was designed to detect protein concentrations in solutions and it’s activity is basing on voltammetric measurements.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marianna Grabowska (FEIT/IRMT) Marianna Grabowska,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Projektowanie biosensorów do adhezji białek
Supervisor
Wojciech Święszkowski (FEIT) Wojciech Święszkowski,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)
Study subject / specialization
, Inżynieria Biomedyczna (Biomedical Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Wojciech Święszkowski (FEIT) Wojciech Święszkowski,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Tymon Rubel (FEIT/IRMT) Tymon Rubel,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
biosensor, PEDOT:PSS, poli(3,4-etylenodioksytiofen) polistyrenosulfonian, warstwa polimerowa, nanowarstwa, bioczujnik, polimer przewodzący, przewodnictwo elektryczne, półprzewodnik, zwiększanie przewodności
Keywords in English
biosensor, PEDOT: PSS, poly(3,4-ethylenedioxythiophene) polystyrenesulphonate nanolayer, polymer layer, sensor, conductive polymer, electrical conductivity, semiconductor, increasing conductivity
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy jest wytworzenie i sfunkcjonalizowanie cienkich przewodzących warstw polimeru PEDOT:PSS, by mogły służyć jako elektroda pracująca w czujniku do wykrywania stężenia białek w roztworze. W części teoretycznej poruszono dwa podstawowe zagadnienia. Pierwszym z nich jest przedstawienie polimeru przewodzącego PEDOT:PSS a drugim jest budowa i działanie biosensora w którym można wykorzystać ten sfunkcjonalizowany polimer. W części doświadczalnej wytworzono samoistne warstwy polimeru PEDOT:PSS. Następnie zbadano grubość i przewodnictwo elektryczne wytworzonych warstw. Badania te zostały wykonane w celu poznania zależności tych parametrów od procesu wytwarzania i stosowanych roztworów do poprawy właściwości folii. Po określeniu najlepszych sfunkcjonalizowanych warstw PEDOT:PSS zostały one zaproponowane jako elektroda pracująca w budowie biosensora. Projekt czujnika został opracowany tak, żeby był on zdolny do wykrywania stężenia białek w roztworach a jego działanie opiera się na pomiarach woltamperometrycznych.
File
  • File: 1
    praca_inż_Marianna_Grabowska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32075

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT34b446a4434f4946ba8d28769228c49a/
URN
urn:pw-repo:WUT34b446a4434f4946ba8d28769228c49a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page