Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Electronic control panel for STER2000 laboratory stand

Marek Wilga

Abstract

The aim of the diploma thesis is the implementation of electronic control panel for STER2000 laboratory stand. The implementation is necessary to obtain full functionality of the STER2000. Analysis of the control panels used in Poland, its functionality was performed. Conclusions allowed to tell, that none of the control panel does not fulfill the requirements of PKP PLK in range of visualization or commands entering. The decision was made to implement author’s control panel with will fulfill the requirements of PKP PLK. Developed program has the possibility of full configuration of track routes on the control panel in range of devices supported by STER2000 stand. The implementation of all supported devices was made, and for the semaphores, all type of signals defined by Ie-104 instruction was implemented. That will allow to further expansion of STER2000 laboratory stand with no changes in source code. The tests of correct implementation of control panel and its functionality on laboratory stand was made. Tests included the check of functionality, visualization, communication between interlocking and control panel and event recorder. During the test two errors in interlocking layer were detected. Test of control panel were positive.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marek Wilga (FT/TCTI) Marek Wilga,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Elektroniczny pulpit nastawczy dla stanowiska STER2000
Supervisor
Andrzej Kochan (FT/TCTI) Andrzej Kochan,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Traffic Control (FT/TCTI)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
26-10-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Andrzej Kochan (FT/TCTI) Andrzej Kochan,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT) Marek Sumiła (FT/DTT) Marek Sumiła,, Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
zobrazowanie, pulpit nastawczy, implementacja, elektroniczny, komputerowy, sterowanie ruchem kolejowym,
Keywords in English
visualization, control panel, implementation, computer based, railway control.
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej była implementacja na stanowisku STER2000 komputerowego pulpitu nastawczego. Implementacja pulpitu nastawczego na stanowisku jest konieczna w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności stanowiska. Wykonana została analiza stosowanych w Polsce pulpitów nastawczych, ich funkcjonalności, architektury oraz powszechności stosowania. Wyciągnięte wnioski pozwoliły stwierdzić, że żaden z analizowanych systemów nie spełnia w pełni wymagań instrukcji zarządcy infrastruktury PKP PLK w zakresie wizualizacji lub wprowadzania poleceń. Podjęto decyzję o implementacji autorskiego pulpitu nastawczego zgodnego z wymaganiami instrukcji Ie-104. Opracowane oprogramowanie posiada możliwość pełnej konfiguracji układu torowego w zakresie obsługiwanych urządzeń srk na stanowisku STER2000. Dokonano implementacji wszystkich obsługiwanych urządzeń srk, a dla sygnalizatorów zaimplementowano obsługę wszystkich typów definiowanych przez instrukcję Ie-104 co pozwoli na rozbudowę stanowiska o nowe typy sygnalizatorów bez ingerencję w kod źródłowy pulpitu nastawczego. Dokonano sprawdzenia poprawności implementacji pulpitu nastawczego i jego funkcjonalności przeprowadzając testy funkcjonalne na stanowisku laboratoryjnym. Sprawdzono poprawność komunikacji pulpit nastawczy – nastawnica, poprawność wizualizacji oraz poprawność działania rejestratora zdarzeń. W wyniku testów wykryto dwa błędy po stornie stanowiska STER2000. Pozostałe testy dały wynik pozytywny
File
  • File: 1
    Elektroniczny pulpit nastawczy dla stanowiska STER2000.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 14408

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT349e66ae43754a1684e7e92cca60c576/
URN
urn:pw-repo:WUT349e66ae43754a1684e7e92cca60c576

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page