Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of the possibilities of increasing the capacity and efficiency for the section of the Warsaw-Nasielsk railway line

Agnieszka Kruczek

Abstract

The subject of study in my graduate work is improvement in the capacity and efficiency of the railway line No. 9 on the Warszawa – Nasielsk section. At the beginnin I presented a problem which I will discuss in later chapters in general and give definitions of the most important concepts needed to understand this graduate work. In the next chapter I am discussing the technical and exploitative characteristics of the section of railway line No. 9. This chapter contains information about the history of the surveyed section, every traffic posts and operation points, traffic control devices, surfaces, level crossings and maximum speeds on every sections line. Then I presented news about technology and work organization on the line. This chapter contains information about carriers working within the line, I analyzed the traffic on the section and described the modernizations that have been carried out in recent years on the line. In the next part of the graduate work I carried out an analysis of the current capacity on the section. Traffic charts, driving times were presented, and the maximum and disposable capacity was calculated based on the relevant formulas. The following chapters contain general issues on possible ways to increase the capacity and assess whether they are possible and necessary at all. I presented their purpose and effect and tried to choose the best solution using also the ranking method. The final element of my work are conclusions in which, after the analysis, the best solutions for increasing the capacity on the Warsaw Praga - Nasielsk section were presented. The best action turned out to be a reduction in the track gap in train time, but after the analysis it turned out that the current situation on the line is very good and the need to increase the capacity is not necessary.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Agnieszka Kruczek (FT) Agnieszka Kruczek,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Analiza możliwości podwyższenia zdolności przepustowej i efektywności dla odcinka linii kolejowej Warszawa Nasielsk
Supervisor
Wiesław Kita (FT/TSEL) Wiesław Kita,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-05-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Piotr Gołębiowski (FT/TSEL) Piotr Gołębiowski,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Wiesław Kita (FT/TSEL) Wiesław Kita,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
maksymalna przepustowość, przepustowość rozporządzalna, linia kolejowa nr 9, odcinek Warszawa Praga – Nasielsk, modernizacja linii kolejowe, przewozy aglomeracyjne.
Keywords in English
maximal capacity of the railway line, disposable capacity of the railway line, railway line No. 9, Warszawa Praga – Nasielsk section, railway line modernization, agglomeration transport.
Abstract in Polish
W mojej pracy dyplomowej przedmiotem badań jest możliwość podwyższenia efektywności oraz zdolności przepustowej na odcinku Warszawa – Nasielsk należącym do linii kolejowej nr 9. Na początku ogólnie przedstawiłam problem, który omawiać będę w późniejszych rozdziałach oraz podaję definicje najważniejszych pojęć potrzebnych do zrozumienia pracy. W kolejnym rozdziale omawiana jest przeze mnie charakterystyka techniczno-eksploatacyjna odcinka linii kolejowej nr 9. W rozdziale tym zawarte zostały informacje na temat historii badanego odcinka, poszczególnych posterunków ruchu i punktów eksploatacyjnych, urządzeń sterowania ruchem , nawierzchni, przejazdów kolejowych oraz prędkości maksymalnych na poszczególnych odcinkach linii. Następnie przedstawiłam wiadomości na temat technologii i organizacji pracy na linii. W rozdziale tym zawarte zostały informacje o przewoźnikach pracujących w obrębie linii, przeanalizowałam ruch na odcinku oraz opisałam modernizacje jakie były przeprowadzone w ostatnich latach na linii. W dalszej części pracy przeprowadziłam analizę aktualnej zdolności przepustowej na badanym odcinku. Przedstawione zostały wykresy ruchu, czasy jazdy, a w oparciu o odpowiednie wzory policzona została maksymalna i rozporządzalna zdolność przepustowa. W kolejnych rozdziałach zawarte są ogólne zagadnienia na temat możliwych sposobów na zwiększenie możliwości przepustowej oraz ocena, czy są w ogóle możliwe oraz potrzebne. Przedstawiłam ich cel i efekt oraz postarałam się wybrać najlepsze rozwiązanie używając do tego również metody rankingu. Końcowym elementem mojej pracy są wnioski, w których po analizie zostały przedstawione najlepsze rozwiązania na powiększenie zdolności przepustowej na odcinku Warszawa Praga – Nasielsk. Najlepszym działaniem okazało się zmniejszenie czasu odstępu następstw pociągów, jednak po analizie okazało się, że aktualna sytuacja na linii jest bardzo dobra i potrzeba zwiększenia przepustowości nie jest konieczna.
File
  • File: 1
    266865_Praca_inzynierska_Agnieszka_Kruczek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31770

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3463f28d1f5d466ea6e5e9153921dd55/
URN
urn:pw-repo:WUT3463f28d1f5d466ea6e5e9153921dd55

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page