Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Multi-platform DICOM files browser

Mateusz Marian Bajdak

Abstract

Application proposal – DICOM medical images browser that enables user to: view DICOM images, zoom in on their fragments, measure distance on them, change “window” parameters, save image to PNG/JPEG file, see information from file. This paper contains descriptions of: DICOM format, “windowing” process and bitmaps. The application has been written in Java with a use of libraries like dcm4che, Java FX, slf4j, thumbnailator . MVC (Model View Controller) architectural pattern in software development has been applied in order to provide separation of program’s modules and to increase readability and extendability of the source code. Model has been introduced as a implementation of binary search tree with balancing, proposed by Princeton professor Robert Sedgewick, called Left Leaning Red Black Binary Search Tree. View was built with a help of Java FX library which let us separate a structure (FXML files), an outer look (CSS files) and a logic (JAVA files) of graphical interface. After DICOM file is loaded into application, a LUT (Look Up Table) is computed for medical data stored in it which enables it to be displayed using 8-bit grayscale for default “window” parameters from file. In case of dynamic change of “window” this step is being skipped – direct transformation is being performed. The application has been tested on Windows and Linux Ubuntu using screens with different resolutions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Marian Bajdak (FEIT/IRMT) Mateusz Marian Bajdak,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Wieloplatformowa przeglądarka obrazów DICOM
Supervisor
Waldemar Smolik (FEIT/IRMT) Waldemar Smolik,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)
Study subject / specialization
, Inżynieria Biomedyczna (Biomedical Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-12-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Grzegorz Galiński (FEIT/IRMT) Grzegorz Galiński,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Waldemar Smolik (FEIT/IRMT) Waldemar Smolik,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
DICOM, obrazowanie, Java, MVC, BST
Keywords in English
DICOM, imaging, Java, MVC, BST
Abstract in Polish
Projekt aplikacji - przeglądarki obrazów medycznych zapisanych w formacie DICOM umożliwiającej: ich wyświetlanie, powiększanie ich fragmentów, pomiar odległości, zmianę parametrów „okna”, zapis do pliku PNG/JPEG, wyświetlenie informacji zawartych w pliku. Praca zawiera opis formatu DICOM, procesu "okienkowania" oraz map bitowych. Aplikacja została napisana w języku Java, w środowisku programistycznych JetBrains Intellij Ultimate z użyciem bibliotek: dcm4che, Java FX, slf4j, thumbnailator . Wykorzystano wzorzec architektoniczny projektowania oprogramowania MVC (ang. Model View Controller) w celu zapewnienia separacji modułów aplikacji oraz zwiększenia czytelności oraz rozwijalności kodu. Model został zawarty w implementacji drzewa binarnego z wyważaniem zaproponowanej przez profesora Princeton - Roberta Sedgewick'a zwanej Left Leaning Red Black Binary Search Tree - w skrócie LL RB BST. Widok stworzono z pomocą biblioteki Java FX pozwalającej na separację struktury interfejsu graficznego (pliki FXML) od jego wyglądu (pliki CSS) oraz logiki (pliki JAVA). Po wczytaniu pliku DICOM do aplikacji dla danych badania w nim zwartych obliczana jest tablica LUT umożliwiająca wizualizację tych danych z wykorzystaniem 8-bitowej skali szarości dla domyślnych parametrów "okna" zwartych w pliku. W przypadku dynamicznej zmiany parametrów "okna" krok ten jest pomijany - następuje bezpośrednie przeliczenie na odpowiedni zakres. Aplikację przetestowano w środowisku Windows oraz Linux Ubuntu na ekranach a różnej rozdzielczości.
File
  • File: 1
    praca_dyplomowa_inżynierska_Mateusz_Bajdak_277125.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 37126

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT34582c63850248b4a202a8794f0eabb0/
URN
urn:pw-repo:WUT34582c63850248b4a202a8794f0eabb0

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page