Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of steel hall for yacht storage

Maciej Wywrocki

Abstract

Subject of thesis is project of one nave steel hall, designed for yacht storage, and selection of geometry of truss-girder. Main structural system consists of seven planar frames, that are built of two columns, and truss-girder. Truss is spanning 36,0m,and frames are spread 4,0m away from each other, what gives 24,0m of length of building. Height of single frame is equal to 8,85m. The stability of structure is provided by wall and roof bracings. Dimensions of hall results from its purpose. As assumed, structure can fit 12 yachts, and ensure enough space for their maintenance. Scope of project consists of: technical description, load tabulation, selection of geometry of main structural system, static calculations, dimensioning of structural members and their connections, both welded, and bolted. Technical description contains information on localization of object, climatic conditions, used materials, anticorrosive protection, and assembly manual. Computational part presents analysis of geometry of main structural system, and resistance of members: upper and bottom chord, truss members, columns, and bracings. In further part analysis of both welded and bolted connections is conducted.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Maciej Wywrocki (FCE) Maciej Wywrocki,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt stalowej hali szkutniczej
Supervisor
Marian Giżejowski (FCE/ICE) Marian Giżejowski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
14-12-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4499
Reviewers
Marian Giżejowski (FCE/ICE) Marian Giżejowski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Stanisław Jan Wierzbicki (FCE/ICE) Stanisław Jan Wierzbicki,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
hala, stalowa, słup, kratownica, stężenie
Keywords in English
steel, hall, truss, column, bracing
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy inżynierskiej jest projekt jednonawowej hali stalowej, służącej do przechowywania jachtów śródlądowych, oraz wybór geometrii dźwigara kratownicowego. Główny układ nośny hali składa się z siedmiu ram płaskich, w skład, których wchodzą dwa słupy oraz dźwigar kratownicowy. Rozpiętość dźwigara to 36,0 m, ramy rozstawione są co 4,0 m, co daje długość hali wynoszącą 24,0 m. Wysokość każdej ramy to 8,85m. Stateczność hali zapewniają stężenia połaciowe i ścienne. Wymiary hali są podyktowane jej przeznaczeniem. Z założenia hala mieści 12 jachtów i zapewnia odpowiednią ilość przestrzeni do ich obsługi. Zakres opracowania obejmuje: opis techniczny, zestawienie obciążeń, wybór geometrii dźwigara, obliczenia statyczne, wymiarowanie przekrojów stalowych elementów i ich połączeń oraz rysunki konstrukcyjne i warsztatowe. W opisie techniczny zawarto informacje na temat lokalizacji obiektu, warunków klimatycznych panujących we wspomnianej lokalizacji, zastosowanych materiałów, zabezpieczeń antykorozyjnych, oraz sposobu transportu i montażu elementów hali. W części obliczeniowej przedstawiono analizę geometrii dźwigara kratownicowego, oraz wytrzymałości elementów konstrukcji: Pas górnego i dolnego dźwigara kratowego, elementów skratowania, słupów, oraz stężeń. W dalszej części pracy analizie poddano połączenia elementów konstrukcyjnych, spawanych i śrubowych.
File
  • File: 1
    praca_inż-Wywrocki_Maciej-243760.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 14655

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT34522ce5b6b14158b7442ccfbd9704d3/
URN
urn:pw-repo:WUT34522ce5b6b14158b7442ccfbd9704d3

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page