Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Zadania gminy w zakresie pomocy społecznej na przykładzie gminy Żabia Wola

Aneta Dorota Folwarska

Abstract

The purpose of this study was to investigate the duties of community in terms of social assistance and their source of fund. For this thesis an example of Zabia Wola was used. The first chapter contained the development of legal regulations over the years. The second chapter defined the social assistance system and introduced the structure of social assistance in context of government and local administration. Another aim was to describe different kind of benefits, for instance family benefits. The third chapter focused on general characteristics of Zabia Wola community and the tasks which were conducted in the process of social assistance. The next chapter put an impact on the importance of the control authority and discussed the methods of monitoring and supervising the social assistance system. Finally, the last chapter was the summary presenting the tendencies in social assistance structure.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca licencjacka
Autor
Aneta Dorota Folwarska (WAiNS) Aneta Dorota Folwarska Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Tytuł w języku polskim
Zadania gminy w zakresie pomocy społecznej na przykładzie gminy Żabia Wola
Promotor
Paweł Sosnowski (WAiNS/ZPAiNPP) Paweł Sosnowski Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych (WAiNS/ZPAiNPP)Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Jednostka dyplomująca
Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Jednostka prowadząca
Zakład Prawa i Administracji (WAiNS/ZPAiNPP)
Kierunek / specjalność studiów
, Administracja
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
14-07-2016
Data (rok) wydania
2016
Recenzenci
Dominik Sypniewski (WAiNS/ZPAiNPP) Dominik Sypniewski Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych (WAiNS/ZPAiNPP)Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS) Paweł Sosnowski (WAiNS/ZPAiNPP) Paweł Sosnowski Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych (WAiNS/ZPAiNPP)Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Słowa kluczowe w języku polskim
pomoc społeczna gmina jednostki organizacyjne kontrola nadzór realizacja zadań
Słowa kluczowe w języku angielskim
social assistance community organizational units control supervision implementation of tasks
Streszczenie w języku polskim
Temat mojej pracy brzmi „Zadania gminy w zakresie pomocy społecznej na przykładzie gminy Żabia Wola”. Głównym celem pracy jest ukazanie jakie zadania z zakresu pomocy społecznej wykonywane są przez samorządy gminne, które z tych zadań są własne a które zlecone i jakie jest źródło ich finansowania. Zadania gminy ukazane są na przykładzie gminy Żabia Wola. Pierwszy rozdział pracy opisuje rozwój regulacji prawnych dotyczących pomocy społecznej na przestrzeni lat. W drugim rozdziale przedstawione zostało pojęcie pomocy społecznej oraz cele jakie stawiane są przed instytucją pomocy społecznej, a także organizacja pomocy społecznej na szczeblu administracji rządowej i samorządowej. Rozdział ten opisuje również świadczenia z pomocy społecznej oraz pomoc rodzinie. Trzeci rozdział pracy poświęcony został organizacji pomocy społecznej w gminie Żabia Wola. Zawarta jest w nim ogólna charakterystyka gminy, a także opis zadań z pomocy społecznej realizowanych w tej gminie. Rozdział czwarty opisuje instytucję nadzoru i kontroli oraz sposób sprawowania nadzoru i kontroli nad instytucją pomocy społecznej. Piąty rozdział poświęcony został tendencjom przekształceń pomocy społecznej.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Zadania gminy w zakresie pomocy społecznej na przykładzie gminy Żabia Wola.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 13190

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT344adbf12f3c41b5a997a54f7368e276/
URN
urn:pw-repo:WUT344adbf12f3c41b5a997a54f7368e276

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony