Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The tasks of the communities in terms of social assistance system based on the example of Zabia Wola community

Aneta Dorota Folwarska

Abstract

The purpose of this study was to investigate the duties of community in terms of social assistance and their source of fund. For this thesis an example of Zabia Wola was used. The first chapter contained the development of legal regulations over the years. The second chapter defined the social assistance system and introduced the structure of social assistance in context of government and local administration. Another aim was to describe different kind of benefits, for instance family benefits. The third chapter focused on general characteristics of Zabia Wola community and the tasks which were conducted in the process of social assistance. The next chapter put an impact on the importance of the control authority and discussed the methods of monitoring and supervising the social assistance system. Finally, the last chapter was the summary presenting the tendencies in social assistance structure.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Aneta Dorota Folwarska (FASS) Aneta Dorota Folwarska,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Zadania gminy w zakresie pomocy społecznej na przykładzie gminy Żabia Wola
Supervisor
Paweł Sosnowski (FASS/DALPP) Paweł Sosnowski,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Law and Administration (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Dominik Sypniewski (FASS/DALPP) Dominik Sypniewski,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Paweł Sosnowski (FASS/DALPP) Paweł Sosnowski,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
pomoc społeczna gmina jednostki organizacyjne kontrola nadzór realizacja zadań
Keywords in English
social assistance community organizational units control supervision implementation of tasks
Abstract in Polish
Temat mojej pracy brzmi „Zadania gminy w zakresie pomocy społecznej na przykładzie gminy Żabia Wola”. Głównym celem pracy jest ukazanie jakie zadania z zakresu pomocy społecznej wykonywane są przez samorządy gminne, które z tych zadań są własne a które zlecone i jakie jest źródło ich finansowania. Zadania gminy ukazane są na przykładzie gminy Żabia Wola. Pierwszy rozdział pracy opisuje rozwój regulacji prawnych dotyczących pomocy społecznej na przestrzeni lat. W drugim rozdziale przedstawione zostało pojęcie pomocy społecznej oraz cele jakie stawiane są przed instytucją pomocy społecznej, a także organizacja pomocy społecznej na szczeblu administracji rządowej i samorządowej. Rozdział ten opisuje również świadczenia z pomocy społecznej oraz pomoc rodzinie. Trzeci rozdział pracy poświęcony został organizacji pomocy społecznej w gminie Żabia Wola. Zawarta jest w nim ogólna charakterystyka gminy, a także opis zadań z pomocy społecznej realizowanych w tej gminie. Rozdział czwarty opisuje instytucję nadzoru i kontroli oraz sposób sprawowania nadzoru i kontroli nad instytucją pomocy społecznej. Piąty rozdział poświęcony został tendencjom przekształceń pomocy społecznej.
File
  • File: 1
    Zadania gminy w zakresie pomocy społecznej na przykładzie gminy Żabia Wola.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13190

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT344adbf12f3c41b5a997a54f7368e276/
URN
urn:pw-repo:WUT344adbf12f3c41b5a997a54f7368e276

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page