Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Mobile measurement node with localization service

Mateusz Ostrysz

Abstract

The aim of this thesis is to build mobile measurement node, which works in the context of the Internet of Things. The node is able to define its geographical location. In the following parts of the thesis were described: review of available solutions, which allow to achieve required functionalities, description of construction process and summary of ran out tests. The effect of this work is fully operational measurement node.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Ostrysz (FEIT) Mateusz Ostrysz,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Platforma mobilnego węzła pomiarowego z usługą lokalizacji
Supervisor
Daniel Paczesny (FEIT/PE) Daniel Paczesny,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)
Study subject / specialization
, Elektronika (Elektronics)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Gustaw Stanisław Mazurek (FEIT/PE) Gustaw Stanisław Mazurek,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Daniel Paczesny (FEIT/PE) Daniel Paczesny,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
Internet Rzeczy, pomiar, platforma mobilna, temperatura, wilgotność, lokalizacja, GPS, GSM, MQTT, M2M
Keywords in English
Internet of Things, measurement, mobile platform, temperature, humidity, localization, GPS, GSM, MQTT, M2M
Abstract in Polish
Tematem pracy jest budowa mobilnego węzła pomiarowego, pracującego w ramach Internetu Rzeczy. Projektowane urządzenie posiada możliwość określania swojego położenia geograficznego. Kolejne rozdziały pracy prezentują przegląd dostępnych rozwiązań, umożliwiających realizację poszczególnych funkcjonalności, opis konstrukcji urządzenia, a także podsumowanie przeprowadzonych testów. Wynikiem pracy jest w pełni działający węzeł pomiarowy.
File
  • File: 1
    Inz MOstrysz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9850

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT33dd208bd763420fa101c08db3ab06ab/
URN
urn:pw-repo:WUT33dd208bd763420fa101c08db3ab06ab

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page