Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

A hospital e-pager system using smartphones and Wi-Fi

Magdalena Maria Grzesiak

Abstract

This paper aims to describe an implementation of an 'e-pager' system suitable for hospital usage, comprising a server and a client application. The mobile part has been developed for devices using Android 4.1.x or newer, both components have been implemented in Java 8. The system is based on client-server architecture. Inter-component communication uses a custom protocol based on HTTP. The server makes heavy use of a relational database queried using SQL. The system simulates an advanced bidirectional pager, but with data being transferred over Wi-Fi.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Magdalena Maria Grzesiak (FEIT) Magdalena Maria Grzesiak,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Szpitalny system 'e-pager' z wykorzystaniem smartfonów i sieci Wi-Fi
Supervisor
Robert Kurjata (FEIT/IRMT) Robert Kurjata,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)
Study subject / specialization
, Inżynieria Biomedyczna (Biomedical Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
20-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Sebastian Kozłowski (FEIT/IRMT) Sebastian Kozłowski,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Robert Kurjata (FEIT/IRMT) Robert Kurjata,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
Android, aplikacja, Java, klient, serwer, smartfon, SQL, Wi-Fi
Keywords in English
Android, application, Java, client, server, smartphone, SQL, Wi-Fi
Abstract in Polish
Celem pracy było stworzenie dwóch aplikacji: serwerowej oraz mobilnej, stanowiących system 'e-pager' do zastosowań szpitalnych. Część mobilną wykonano dla urządzeń z systemem Android dla wersji 4.1.x i nowszych, oba moduły napisano w Javie 8. Aplikacja działa zgodnie z modelem klient-serwer. Komunikacja pomiędzy modułami odbywa się przy wykorzystaniu rozszerzonego o własne zapytania protokołu HTTP. Serwer korzysta z dostępu do relacyjnej bazy danych, z którą komunikuje się poprzez zapytania SQL. Aplikacja naśladuje działanie zaawansowanego pagera dwukierunkowego, ale przesyłanie danych odbywa się po sieci Wi-Fi.
File
  • File: 1
    253036_Grzesiak_Magdalena_System_e-pager.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 14023

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT33bee31f06cb4d7e8e4dc3202e017350/
URN
urn:pw-repo:WUT33bee31f06cb4d7e8e4dc3202e017350

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page