Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

System adaptacyjnego strumieniowania wideo bazujący na technikach NFV oraz MEC

Piotr Wieżel

Abstract

In this BSc thesis I focused on adaptive video streaming service based on Multi-access Edge Computing technology. The service is instantiated with Open Source MANO virtualization framework. The system consists of a MEC server and a proxy server that redirects requests for downloading another video chunks to the operator's data center or an edge server on the basis of the real-time network load informations. In the document I described MEC, NFV, SDN and HAS technologies, a VoD service and also the architectures of MEC and NFV. The thesis presents proposed by me load balancing algorithm. The implementation of the algorithm was used in the tests that showed its ability to dynamically adjust clients' requests redirection to the network load. In the conclusions I describe the future algorithm evolution perspectives and a service modification that uses SDN instead of Nginx as a proxy.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Piotr Wieżel (WEiTI/IT) Piotr Wieżel Instytut Telekomunikacji (WEiTI/IT)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Tytuł w języku polskim
System adaptacyjnego strumieniowania wideo bazujący na technikach NFV oraz MEC
Promotor
Andrzej Bęben (WEiTI/IT) Andrzej Bęben Instytut Telekomunikacji (WEiTI/IT)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Jednostka dyplomująca
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Jednostka prowadząca
Instytut Telekomunikacji (WEiTI/IT)
Kierunek / specjalność studiów
Telekomunikacja (Telecommunications)
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
11-02-2019
Data (rok) wydania
2019
Recenzenci
Andrzej Bęben (WEiTI/IT) Andrzej Bęben Instytut Telekomunikacji (WEiTI/IT)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI) Marek Średniawa (WEiTI/IT) Marek Średniawa Instytut Telekomunikacji (WEiTI/IT)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Słowa kluczowe w języku polskim
5G, MEC, NFV, OSM, MANO, son-emu, równoważenie obciążenia, HAS, DASH, strumieniowanie adaptacyjne, Docker, konteneryzacja, wirtualizacja, chmury obliczeniowe, Edge Computing, Nginx, wideo, Big Buck Bunny, PL-LAB 2020, Spirent Avalanche
Słowa kluczowe w języku angielskim
5G, MEC, NFV, OSM, MANO, son-emu, load balancing, HAS, DASH, adaptive streaming, Docker, containers, virtualization, Cloud Computing, Edge Computing, Nginx, video, Big Buck Bunny, PL-LAB 2020, Spirent Avalanche
Streszczenie w języku polskim
Praca przedstawia zaprojektowany przeze mnie system adaptacyjnego strumieniowania wideo, który wykorzystuje technikę Multi-access Edge Computing. Został on uruchomiony z wykorzystaniem środowiska do wirtualizacji Open Source Management and Orchestration. W skład systemu wchodzą serwer MEC oraz serwer pośredniczący, którego zadaniem jest przekierowywanie żądań pobrania kolejnych fragmentów filmu do centrum danych operatora lub do serwera brzegowego na podstawie informacji o aktualnym obciążeniu sieci. W dokumencie znajduje się przegląd stanu sztuki dotyczący technik MEC, NFV, SDN, HAS oraz usługi VoD, a także opis architektury systemów MEC i NFV. Zostały omówione również dostępne rozwiązania związane z oferowaniem usługi VoD na brzegu sieci. W pracy prezentuję opracowany przeze mnie algorytm równoważenia obciążenia. Jego implementacja została wykorzystana do wykonania testów, które pokazują, że jest on w stanie dynamicznie dostosowywać przekierowywanie żądań do aktualnego obciążenia połączeń między serwerami z treścią a użytkownikiem. W podsumowaniu przedstawiam możliwe kierunki rozwoju algorytmu oraz pomysł na modyfikację rozwiązania wykorzystującą techniki SDN.
Plik pracy
  Poproś o plik WCAG
  Pola lokalne
  Identyfikator pracy APD: 32061

  Jednolity identyfikator zasobu
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT33b1adbc52e84f3b93cc510da38ca85a/
  URN
  urn:pw-repo:WUT33b1adbc52e84f3b93cc510da38ca85a

  Potwierdzenie
  Czy jesteś pewien?
  Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
  Schowek