Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Adaptive video streaming system based on MEC and NFV

Piotr Wieżel

Abstract

In this BSc thesis I focused on adaptive video streaming service based on Multi-access Edge Computing technology. The service is instantiated with Open Source MANO virtualization framework. The system consists of a MEC server and a proxy server that redirects requests for downloading another video chunks to the operator's data center or an edge server on the basis of the real-time network load informations. In the document I described MEC, NFV, SDN and HAS technologies, a VoD service and also the architectures of MEC and NFV. The thesis presents proposed by me load balancing algorithm. The implementation of the algorithm was used in the tests that showed its ability to dynamically adjust clients' requests redirection to the network load. In the conclusions I describe the future algorithm evolution perspectives and a service modification that uses SDN instead of Nginx as a proxy.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Wieżel (FEIT) Piotr Wieżel,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
System adaptacyjnego strumieniowania wideo bazujący na technikach NFV oraz MEC
Supervisor
Andrzej Bęben (FEIT) Andrzej Bęben,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Telecommunications (FEIT)
Study subject / specialization
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Andrzej Bęben (FEIT) Andrzej Bęben,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Marek Średniawa (FEIT) Marek Średniawa,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
5G, MEC, NFV, OSM, MANO, son-emu, równoważenie obciążenia, HAS, DASH, strumieniowanie adaptacyjne, Docker, konteneryzacja, wirtualizacja, chmury obliczeniowe, Edge Computing, Nginx, wideo, Big Buck Bunny, PL-LAB 2020, Spirent Avalanche
Keywords in English
5G, MEC, NFV, OSM, MANO, son-emu, load balancing, HAS, DASH, adaptive streaming, Docker, containers, virtualization, Cloud Computing, Edge Computing, Nginx, video, Big Buck Bunny, PL-LAB 2020, Spirent Avalanche
Abstract in Polish
Praca przedstawia zaprojektowany przeze mnie system adaptacyjnego strumieniowania wideo, który wykorzystuje technikę Multi-access Edge Computing. Został on uruchomiony z wykorzystaniem środowiska do wirtualizacji Open Source Management and Orchestration. W skład systemu wchodzą serwer MEC oraz serwer pośredniczący, którego zadaniem jest przekierowywanie żądań pobrania kolejnych fragmentów filmu do centrum danych operatora lub do serwera brzegowego na podstawie informacji o aktualnym obciążeniu sieci. W dokumencie znajduje się przegląd stanu sztuki dotyczący technik MEC, NFV, SDN, HAS oraz usługi VoD, a także opis architektury systemów MEC i NFV. Zostały omówione również dostępne rozwiązania związane z oferowaniem usługi VoD na brzegu sieci. W pracy prezentuję opracowany przeze mnie algorytm równoważenia obciążenia. Jego implementacja została wykorzystana do wykonania testów, które pokazują, że jest on w stanie dynamicznie dostosowywać przekierowywanie żądań do aktualnego obciążenia połączeń między serwerami z treścią a użytkownikiem. W podsumowaniu przedstawiam możliwe kierunki rozwoju algorytmu oraz pomysł na modyfikację rozwiązania wykorzystującą techniki SDN.
File
  • File: 1
    Praca_Dyplomowa_Inżynierska_-_Piotr_Wieżel.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32061

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT33b1adbc52e84f3b93cc510da38ca85a/
URN
urn:pw-repo:WUT33b1adbc52e84f3b93cc510da38ca85a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page