Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Centre for Natural Building

Piotr Łabęda

Abstract

The subject of this work is the Centre for Natural Building located in Łomianki near Warsaw. It aims to promote and educate about natural building technologies in Poland and in the world. Modern architectural expression of the building will present the possibilities of using natural materials in building. As the best location chosen city of Łomianki. The plot is located near Kampinos National Park and about 1 km of expressways S7. This creates the perfect conditions for transport. The basic aims was to create an object with use of natural building techniques and a modern architectural expression. A very important aspect of the project was also a connection with nature. Green roofs of the building stems from a desire to respect the near landscape and preserve the natural character of the meadows. Main hall intersects the object into two parts: the public for visitors and part for the staff. Each part is divided into zones. Education zone include lecture hall and seminar rooms, promotion zone include exhibition hall and a bookshop, research zone include laboratories, scientists rooms and test hall. The building also contain administration zone, technical space and a bar. Outside designed exhibition area and recreational area for visitors. The building was designed using straw bale technology modules, rammed earth and light clay. The study contains a detailed description of construction and installation solutions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Łabęda (FA) Piotr Łabęda,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
Centrum Budownictwa Naturalnego
Supervisor
Anna Grabowska (FA/CUDRL) Anna Grabowska,, Chair of Urban Design and Rural Landscape (FA/CUDRL)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Department of Urban Design and Rural Architecture and Planning (FA/CUDRL)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-06-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
Ar-001387/L
Reviewers
Małgorzata Nowak-Janicka (FA) Małgorzata Nowak-Janicka,, Faculty of Architecture (FA) Anna Grabowska (FA/CUDRL) Anna Grabowska,, Chair of Urban Design and Rural Landscape (FA/CUDRL)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
natura, budownictwo naturalne, słoma, strawbale, ziemia ubijana, glina, otwarty krajobraz, przyroda
Keywords in English
nature, natural building, strawbale, rammed earth, clay, landscape architecture
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy jest opracowanie projektu Centrum Budownictwa Naturalnego w Łomiankach. Obiekt ten ma na celu promocję i szerzenie wiedzy o technologiach budownictwa naturalnego w Polsce i na świecie, prowadzenie badań nad ich rozwojem oraz prezentowanie wybranych rozwiązań technicznych. Nowoczesny wyraz architektoniczny budynku prezentować będzie możliwości wykorzystania materiałów naturalnych w budownictwie. Po określeniu wytycznych lokalizacji oraz przeprowadzeniu analiz, jako najlepszą lokalizację wybrano miasto Łomianki pod Warszawą. Działka znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Kampinoskiego Parku Narodowego, a jednocześnie w odległości około 1 km od krajowej trasy szybkiego ruchu S7. Stwarza to doskonałe warunki komunikacyjne, a jednocześnie zapewnia bliskość natury. Podstawowym założeniem autorskim było stworzenie obiektu z wykorzystaniem technik budownictwa naturalnego o nowoczesnym wyrazie architektonicznym. Sam budynek swoją formą, detalami i wykończeniem ma opowiadać o budownictwie naturalnym. Jego wyraz architektoniczny wynika bezpośrednio z przyjętej technologii. Bardzo ważnym aspektem projektu było również połączenie z naturą. Obiekt został tak umiejscowiony, że stanowi swoisty łącznik pomiędzy obszarami zurbanizowanymi, a środowiskiem naturalnym. Zielony dach budynku wynika z chęci uszanowania zastałego krajobrazu i zachowania naturalnego charakteru łąk. Zastosowano na nim wyłącznie rodzimą roślinność w myśl idei swobodnej wegetacji. Na formę budynku wpływ miały także decyzje funkcjonalne, przede wszystkim zróżnicowana wysokość pomieszczeń, dająca w efekcie geometrycznie pofałdowany dach. Projektowany budynek jest obiektem parterowym. Hol główny przecina obiekt na dwie części: ogólnodostępną dla odwiedzających oraz część dla personelu. Każda z części podzielona jest na kolejne strefy. Strefa edukacji z salą wykładową oraz salami seminaryjnymi, strefa promocji z salą wykładową i księgarnią tematyczną oraz strefa badań z laboratoriami, pracowniami naukowymi i halą testów. W budynku znajdują się także pomieszczenia administracji, pomieszczenia techniczne oraz bufet. Od strony lasu na działce zaprojektowano teren wystawowy, umożliwiający prezentację rozwiązań technicznych i budowę eksperymentalnych obiektów. Od frontu zaprojektowano teren rekreacyjny dla odwiedzających oraz miejsca parkingowe. Obiekt został zaprojektowany z wykorzystaniem technologii straw bale w modułach oraz ziemi ubijanej i lekkiej gliny. Opracowanie zawiera szczegółowy opis rozwiązań budowlanych, konstrukcyjnych oraz instalacyjnych.
File
  • File: 1
    249791_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10999

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT33915594b391435abfbf3eda66c5bb14/
URN
urn:pw-repo:WUT33915594b391435abfbf3eda66c5bb14

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page