Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The survey paint coatings on aluminum profiles to heat exchangers in automotive industry

Weronika Lidia Potyra

Abstract

Erbslöh Aluminium GmbH (Germany) has developed a new anti-corrosion coating, which is used for heat exchangers in the automotive sector. To improve coatings in their optimization economically and functionally a lot of effort has been invested as evidenced by this study in which they were concluded some work on her and her improvement. The aim of this study was to investigate the particle size powders and compare them with the manufacturer's specifications. To this been carried out to sieve analysis, microscopic observation of the microstructure and chemical composition AlSi34 as well as the weight loss study was conducted by roasting. The next stage of the study was to obtain a film-forming material by mixing the powder with the diluent and glues and then create coatings on aluminum profiles and their organoleptic evaluation.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Weronika Lidia Potyra (FMSE) Weronika Lidia Potyra,, Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Title in Polish
Badanie powłok malarskich na profilach aluminiowych do wymienników ciepła w przemysle motoryzacyjnym
Supervisor
Jerzy Robert Sobiecki (FMSE/DSE) Jerzy Robert Sobiecki,, Division of Surface Engineering (FMSE/DSE)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Certifying unit
Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Affiliation unit
Division of Surface Engineering (FMSE/DSE)
Study subject / specialization
, Inżynieria Materiałowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-04-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
IM-D.002017
Reviewers
Tomasz Borowski (FMSE/DSE) Tomasz Borowski,, Division of Surface Engineering (FMSE/DSE)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE) Jerzy Robert Sobiecki (FMSE/DSE) Jerzy Robert Sobiecki,, Division of Surface Engineering (FMSE/DSE)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Keywords in Polish
powłoki malarskie, profile aluminiowe, proszek AlSi,proszek Nocolok Flux, proszek Sil Flux
Keywords in English
coatings, aluminum powder AlSi, powder Nocolok Flux, powder Flux Sil
Abstract in Polish
Erbslöh Aluminium GmbH (Niemcy) opracowała nową powłokę antykorozyjną, która jest wykorzystywana do wymienników ciepła w sektorze motoryzacyjnym. W poprawę powłok, w ich optymalizację pod względem ekonomicznym jak i funkcjonalnym zostało włożone wiele wysiłku czego dowodem jest niniejsza praca w której zostały zawarte tylko niektóre prace nad nią i jej ulepszaniem. Celem tej pracy było zbadanie wielkości ziaren proszków i porównanie ich z danymi technicznymi producenta. W tym celu przeprowadzono analizę sitową, mikroskopową, badanie mikrostruktury i składu chemicznego AlSi34 jak i również przeprowadzono badanie ubytku masy poprzez prażenie. Kolejnym etapem pracy było otrzymanie materiału powłokotwórczego poprzez zmieszanie proszku z rozcieńczalnikiem i lepikiem a następnie utworzenie powłok na profilach aluminiowych i ich organoleptyczna ocena.
File
  • File: 1
    Praca dyplomowa_3.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10708

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT33802b4862b14ee6966b3da71565d67e/
URN
urn:pw-repo:WUT33802b4862b14ee6966b3da71565d67e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page