Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The design of a reinforced concrete five-storey residential building

Marcin Wielądek

Abstract

The aim of the engineering diploma thesis is to calculate and make construction and reinforcement drawings of selected reinforced concrete elements of supporting structure of a residential building on the Pontonierów street in Warsaw. 
Elements chosen for detailed elaboration are the ceiling slab, two ceiling beams, a reinforced concrete column at the level of the two lowest storeys and the foundations under it. 
The basis for the diploma thesis are architectural drawings of the building made available by Mr. MSc. arch. Rafał Zmorka. The architectural study has been modified for the needs of engineering work. The layout of the work has been divided into seven chapters. The first part is an introduction showing the purpose, basis and layout of the study. The second part contains a technical description of the object. The third part contains static calculations and dimensioning of selected reinforced concrete elements. The fourth part presents a bibliography, while in the fifth there is a list of abbreviations and symbols. In the sixth part, there ia a list of drawings and tables. The last part presents the annexes to the diploma thesis. Static calculations were performed using the Autodesk Robot Structural Analysis Program 2019 and construction drawings in the Autodesk Autocad 2018 program. The engineering diploma thesis is made in accordance with the Eurocodes.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marcin Wielądek (FCE) Marcin Wielądek,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt pięciokondygnacyjnego budynku mieszkalnego o konstrukcji żelbetowej
Supervisor
Robert Kowalski (FCE/ICE) Robert Kowalski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-07-2019
Issue date (year)
2019
Pages
99+teczka z załącznikami
Internal identifier
DIL-5347
Reviewers
Robert Kowalski (FCE/ICE) Robert Kowalski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Piotr Knyziak (FCE/ICE) Piotr Knyziak,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
płyta stropowa, belka żelbetowa, słup żelbetowy, stopa fundamentowa, konstrukcja żelbetowa
Keywords in English
ceiling slab, reinforced concrete beam, column, foundations, reinforced concrete structure
Abstract in Polish
Celem pracy dyplomowej inżynierskiej jest zwymiarowanie oraz wykonanie rysunków szalunkowych i zbrojeniowych wybranych elementów żelbetowych konstrukcji nośnej projektowanego budynku mieszkalnego przy ulicy Pontonierów w Warszawie. Elementami wybranymi do szczegółowego opracowania są płyta stropowa o konstrukcji płytowo-słupowej, dwie belki stropowe, słup żelbetowy na poziomie dwóch najniższych kondygnacji oraz znajduj ąca się pod nim stopa fundamentowa. Podstawą do wykonania pracy dyplomowej są rysunki architektoniczne obiektu udostępnione przez Pana mgr inż. arch. Rafała Zmorkę. Opracowanie architektoniczne zostało zmodyfikowane na potrzeby pracy inżynierskiej. Układ pracy podzielony został na 7 części. Pierwsza część to wprowadzenie przedstawiające cel, podstawę oraz układ opracowania. Część druga zawiera opis techniczny obiektu. Trzecia część zawiera obliczenia statyczne oraz wymiarowanie wybranych elementów żelbetowych. W czwartej części przedstawiona została bibliografia, zaś w piątej wykaz skrótów i symboli. W szóstej części zestawiono wykaz rysunków oraz tabel. W ostatniej części przedstawiono załączniki do pracy dyplomowej. Obliczenia statyczne wykonano za pomocą programu Autodesk Robot Structural Analysis 2019, zaś rysunki konstrukcyjne w programie Autodesk Autocad 2018.
 Praca dyplomowa inżynierska wykonana jest zgodnie z Eurokodami.
File
  • File: 1
    praca_inz-Wieladek_Marcin-276666.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29882

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT337357d878284d1f840a26400c5ce898/
URN
urn:pw-repo:WUT337357d878284d1f840a26400c5ce898

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page