Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Map Converter for People with Color Vision Deficiency

Bartłomiej Guzewski

Abstract

Main topic of this thesis is color vision deficiency, or color blindness, and methods to increase distinguish ability of elements of images, especially maps. In this elaboration, accessible scientific literature has been studied to describe problem of color blindness and its mathematical representation in color spaces. Accessible software solutions have been presented. Picture conversion algorithms have been researched, and it has been determined which of those will be implemented in the final program. Applications functionality, capabilities, effectiveness, performance and results have been presented. Possible applications of program and possibilities for future development has been presented.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Bartłomiej Guzewski (FEIT/PE) Bartłomiej Guzewski,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Konwerter map dla osób z ograniczoną zdolnością rozpoznawania kolorów
Supervisor
Wojciech Zabołotny (FEIT/PE) Wojciech Zabołotny,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)
Study subject / specialization
, Elektronika i Informatyka w Medycynie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
1-36
Keywords in Polish
ślepota barw, konwersja obrazów graficznych, daltonizacja, przestrzeń barw
Keywords in English
color vision deficiency, color blindness, image conversion, daltonization, color space
Abstract in Polish
Zagadnieniem poruszanym w pracy jest ślepota barw oraz metody niwelacji jej wpływu na postrzeganie obrazów, w szczególności map. W pracy zostały przeprowadzone studia literaturowe w celu rozpoznania problemu ślepoty barw, wraz z jego reprezentacją matematyczną w przestrzeniach barw. Przedstawiono dostępne, istniejące rozwiązania programistyczne. Zbadano możliwe do wykorzystania algorytmy korekcji obrazów, oraz określono, które z nich zostaną zaimplementowane w finalnym programie. Przedstawiono funkcjonalność i możliwości napisanego programu, zbadano jego efektywność, wydajność oraz przedstawiono efekty działania. Określono możliwe zastosowania oraz kierunki rozwoju.
File
  • File: 1
    Bartłomiej Guzewski - Praca Inżynierska - Konwerter Map Dla Osób z Ograniczoną Zdolnością Rozpoznawania Kolorów.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT330292b7485c44778e7cb78ed3ca7294/
URN
urn:pw-repo:WUT330292b7485c44778e7cb78ed3ca7294

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page