Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Current consumption measurement system for wireless battery supplied devices

Arkadiusz Józwik

Abstract

The aim of this engineering work is to build system, which can monitor current in battery powered devices, with the possibility of saving results on the computer. In order to build this system, the PCB (Print Circuit Board) was designed. A PCB contains set of current­voltage converters. Dissertation presents possible to use methods of current sensing as well as justifies selection of one of them. Essential element of this engineering work was to ensure proper transmission between the system and PC. Moreover, the microcontroller implementation was made. This implementation allows to collect signal samples and transmits them to computer through USB (Universal Serial Port). Details of used solution were presented as well as results of measurements for several wireless battery supplied devices.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Arkadiusz Józwik (FEIT) Arkadiusz Józwik,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Układ rejestracji poboru prądu urządzeń sieci bezprzewodowych z zasilaniem bateryjnym
Supervisor
Jerzy Kołakowski (FEIT/IRMT) Jerzy Kołakowski,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)
Study subject / specialization
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Andrzej Podgórski (FEIT/IRMT) Andrzej Podgórski,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Jerzy Kołakowski (FEIT/IRMT) Jerzy Kołakowski,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
przetwornik A/C, urządzenia bezprzewodowe, pomiar natężenia prądu
Keywords in English
analog to digital converter, wireless devices, current sensing
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy inżynierskiej jest realizacja układu umożliwiającego rejestrację natężenia prądu urządzeń bezprzewodowych z zasilaniem bateryjnym z możliwością zapisu wyniku pomiarów na komputerze. Na potrzeby realizacji układu powstała płytka obwodu drukowanego zawierająca zestaw przetworników prąd­-napięcie. W pracy przedstawiono możliwe do wykorzystania metody konwersji prądu na napięcie oraz uzasadniono wybór jednej z nich. Istotnym elementem pracy było zapewnienie poprawnej transmisji między układem, a komputerem PC. Zostało opracowane oprogramowanie mikrokontrolera umożliwiające rejestrację próbek sygnału oraz przesłanie wyników pomiarowych do komputera. Zaprezentowano szczegóły wykorzystanych rozwiązań oraz przedstawiono wyniki z przeprowadzonych badań przykładowych urządzeń bezprzewodowych.
File
  • File: 1
    JÓZWIK_ARKADIUSZ_252936_INŻ.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9696

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT32cba0e33a0645128ac6a428ae230e94/
URN
urn:pw-repo:WUT32cba0e33a0645128ac6a428ae230e94

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page