Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Revitalization of cultural heritage sites based on the example of the swidermajer’s buildings in Otwock

Żaneta Anna Kiliszek

Abstract

This dissertation take up the topic of revitalization of wooden, historic architecture in the swidermajer’s style specific to Otwock city, which is identified with cultural heritage. A revive of the definition of cultural heritage and revitalization has been made as well as an analysis of the guidelines for implementation of the cultural park, one of the forms of protection of cultural heritage. The history of creation of buildings in the aforementioned style and also set out here original and present function of this buildings was outlined in the thesis. Fundamental part of dissertation concerns analysis of revitalization action against swidermajer’s buildings, which come from local strategic documents. In addition, a concept of cultural park of swidermajer’s buildings in Otwock was created as a response to progressive disappearance of these units in the city landscape.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Żaneta Anna Kiliszek (FGC) Żaneta Anna Kiliszek,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego na przykładzie otwockich świdermajerów
Supervisor
Alina Muzioł-Węcławowicz (FGC/CSMES) Alina Muzioł-Węcławowicz,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)
Study subject / specialization
, Gospodarka Przestrzenna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Anna Majewska (FGC/CSMES) Anna Majewska,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Alina Muzioł-Węcławowicz (FGC/CSMES) Alina Muzioł-Węcławowicz,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
dziedzictwo kulturowe, park kulturowy, rewitalizacja, styl świdermajer
Keywords in English
cultural heritage, cultural park, revitalization, swidermajer’s style
Abstract in Polish
Niniejsza praca podejmuje tematykę rewitalizacji charakterystycznej dla miasta Otwocka drewnianej, zabytkowej architektury w tzw. stylu świdermajer utożsamianej z dziedzictwem kulturowym. Dokonano przeglądu definicji dziedzictwa kulturowego i rewitalizacji oraz przeanalizowano wytyczne towarzyszące wdrożeniom jednej z form ochrony dziedzictwa jaką jest park kulturowy. W pracy zarysowano również historię powstania budynków utrzymanych we wspomnianym stylu, a także określono pierwotne i współczesne ich funkcje. Zasadnicza część pracy poświęcona została analizie działań rewitalizacyjnych w odniesieniu do świdermajerów, wynikających z postanowień lokalnych dokumentów strategicznych. Dodatkowo stworzono koncepcję parku kulturowego otwockich świdermajerów jako odpowiedź na postępujące ich zanikanie w tkance miejskiej.
File
  • File: 1
    praca inżynierska Żaneta Kiliszek (249962).pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 5600

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT32ca0cc5daae49478bb1e6cade42797a/
URN
urn:pw-repo:WUT32ca0cc5daae49478bb1e6cade42797a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page