Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Remote switch system of devices with Wi-Fi interface

Rafał Pilarczyk

Abstract

The goal of the thesis was to create a system that allows remote control of electricity appliances using a Wi-Fi network. Theoretical part of thesis explains how Wi-Fi network works. Then the issue related to the operation of the TCP protocol been done and TCP implementation in Java programming language has been presented. This part also describes the creation of graphical user interfaces in JavaFX. In the practical part of thesis the review of available and commercial Wi-Fi modules has been done and the choice of the right has been accomplished. Microcontroller and relays have also been chosen. After that, the design of system has been made. PCB of remotely controlled power strip has been placed in the housing. Application with graphical user interface and microcontroller software has been programmed. Test of the system were completed successfully.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Rafał Pilarczyk (FEIT) Rafał Pilarczyk,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
System zdalnego załączania odbiornika energii elektrycznej z interfejsem Wi-Fi
Supervisor
Robert Łukaszewski (FEIT/IRMT) Robert Łukaszewski,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)
Study subject / specialization
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Krzysztof Kurek (FEIT/IRMT) Krzysztof Kurek,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Robert Łukaszewski (FEIT/IRMT) Robert Łukaszewski,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
Wi-Fi, zdalny przełącznik, automatyka domowa,
Keywords in English
Wi-Fi, remote switch, home automation,
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy było stworzenie systemu umożliwiającego zdalne załączanie odbiorników energii elektrycznej z wykorzystaniem interfejsu bezprzewodowego Wi-Fi. W części teoretycznej pracy wyjaśniono zasadę działania sieci Wi-Fi. Następnie poruszono tematykę związaną z działaniem protokołu TCP oraz jego implementacją w języku programowania Java. Opisano również tworzenie graficznych interfejsów użytkownika przy wykorzystaniu JavaFX. W części projektowej pracy dokonano przeglądu dostępnych komercyjnie modułów Wi-Fi oraz wybrano odpowiedni element. Wybrano również mikrokontroler oraz odpowiednie przekaźniki. Następnie zaprojektowano system. Wykonano płytkę PCB listwy zasilającej sterowanej zdalnie oraz zmontowano urządzenie umieszczając go w odpowiedniej obudowie. Następnie napisano aplikację sterującą listwą z graficznym interfejsem użytkownika oraz oprogramowanie do obsługi mikrokontrolera sterującego urządzeniem. Testy systemu zakończyły się sukcesem.
File
  • File: 1
    Pilarczyk_Rafal_System_zdalneg_zalaczania_odbiornika_energii_elektrycznej_z_interfejsem_wifi.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9900

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT32c88413d7d24fe58c19c5139a8421c7/
URN
urn:pw-repo:WUT32c88413d7d24fe58c19c5139a8421c7

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page