Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Chatbots utilisation in sufficing the necessities of Q&A systems with GUI components

Mateusz Krzysztof Weigle

Abstract

The thesis presents in detail the process of design, implementation and practical evaluation of the application developed to facilitate the works of chatbots’ control-script developers. It also demonstrates the results of the chatbots’ assessment. The dissertation is a solution for the issues encountered throughout scientific research contracted by T-Mobile S.A. The program was implemented in Java language as a web application operating on popular server software with the GUI being displayed in the web browser’s window. Preselected chatbots were tested for the data source integration as well as efficiency. Conducted experiments manifested the applicability of the software, indicated the contrast between the chatbots’ effectiveness and, depending on the chosen specimen, difficulties or even complete inability to employ them as Q&A systems utilising data from external sources.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Krzysztof Weigle (FEIT/AK) Mateusz Krzysztof Weigle,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Wykorzystanie robotów konwersacyjnych na potrzeby systemu pytanie-odpowiedź w interfejsie graficznym
Supervisor
Przemysław Rokita (FEIT/ICS) Przemysław Rokita,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Andrzej Zalewski (FEIT/AK) Andrzej Zalewski,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Przemysław Rokita (FEIT/ICS) Przemysław Rokita,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
chatbot, ChatScript, AIML, roboty konwersacyjne, narzędzia wsparcia, szybkie prototypowanie
Keywords in English
chatbot, ChatScript, AIML, conversational robot, support tools, rapid prototyping
Abstract in Polish
Praca prezentuje proces projektowania, implementacji oraz praktycznych testów aplikacji wspomagającej osoby rozwijające skrypty sterujące chatbotami oraz wyniki testów chatbotów przeprowadzonych za jej pomocą. Jest rozwiązaniem problemów napotkanych przy pracy naukowo-badawczej na zlecenie firmy T-Mobile S.A. Została napisana w języku Java jako aplikacja internetowa działająca na popularnych serwerach aplikacyjnych z interfejsem graficznym wyświetlanym w oknie przeglądarki internetowej. Wybrane chatboty zostały przetestowane pod kątem integracji ze źródłami danych oraz wydajności. Eksperymenty pokazały przydatność aplikacji oraz różnice w wydajności chatbotów oraz w zależności od chatbota trudność lub brak możliwości użycia ich jako systemów pytanie-odpowiedź korzystających z danych zawartych w zewnętrznych systemach.
File
  • File: 1
    PracaInzynierskaMateuszWeigle.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31923

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT32422cf4099b468c9bcb14b00e644d6f/
URN
urn:pw-repo:WUT32422cf4099b468c9bcb14b00e644d6f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page