Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of a residential building extension in a detached house based on existing architectural and structural designs

Edyta Agnieszka Lewandowska

Abstract

ABSTRACT The project of a residential building extension in a detached house based on existing architectural and structural designs. The main subject and purpose of the thesis was to design a detached building extension based on already existing, given architectural and structural plans. The adopted solution consists of the extension of the storey segment to an already existing residential part of the house. In this work functional and utility system was developed, in effect a garage with one - car parking space to the ground floor was added and an extra room attached to the already existing living room. As a result of the changes that had been made - additional space on the first floor was obtained, which then was divided for two chambers: study room and a bedroom. All of the rooms had been adapted to the requirements of the current building regulations. Technical description and technology of the adopted solutions are presented in details in the first two chapters. In work below constructional solutions for the walls were adopted, furthermore designs of: the building’s foundations, between storeys ceiling “Teriva” and roof truss were made. The paper includes all the necessary manual, static - strength calculations of the load - bearing elements like ceiling, strip foundations, all made on the basis of the European standards. In addition, the thesis contains the computer calculations of specialized programs such as Soldis designer or belonging to a package Specbud (calculator of the standard specified loads, wooden elements of the construction calculator, plate stairs, standardized impacts). The calculation part is included in chapters from the third to the seventh inclusive. The thesis was enriched by a schedule extension, which can be found in chapter eighth . Last seven chapters are made of: bibliography, list of pictures and drawings, list of tables, list of attachments.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Edyta Agnieszka Lewandowska (FCEMP) Edyta Agnieszka Lewandowska,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt rozbudowy budynku mieszkalnego w zabudowie wolnostojącej na bazie gotowych projektów architektoniczno-budowlanych
Supervisor
Artur Koper (FCEMP/ICEn) Artur Koper,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
21-12-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Włodzimierz Koper (FCEMP/ICEn) Włodzimierz Koper,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Artur Koper (FCEMP/ICEn) Artur Koper,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
ozbudowa, budynek mieszkalny, strop międzykondygnacyjny, ława fundamentowa, więźba dachowa, obliczenia statyczno-wytrzymałościowe.
Keywords in English
extension, a residential building, slab between floors, strip foundations, roof truss, static - strength calculations., attachments and drawing documentation.
Abstract in Polish
STRESZCZENIE Projekt rozbudowy budynku mieszkalnego w zabudowie wolnostojącej na bazie gotowych projektów architektoniczno – budowlanych. Tematem pracy inżynierskiej jest projekt rozbudowy budynku mieszkalnego w zabudowie wolnostojącej w oparciu o istniejące projekty architektoniczno-budowlane. Przy istniejącej części mieszkalnej zaprojektowano piętrową dobudówkę. W ramach projektu opracowano układ funkcjonalno – użytkowy pomieszczeń, w efekcie czego na parterze powstał garaż jednostanowiskowy oraz dodatkowa powierzchnia, którą włączono do istniejącego pokoju wypoczynkowego. Przestrzeń na piętrze została podzielona na dwa pomieszczenia: gabinet oraz sypialnię. Pomieszczenia zostały dostosowane do obowiązujących wymagań w zakresie przepisów budowlanych. Opis techniczny oraz technologia wykonania przyjętych rozwiązań zostały przedstawione szczegółowo w rozdziałach pierwszym oraz drugim. W niniejszej pracy przyjęto rozwiązania konstrukcyjne ścian, zaprojektowano fundamenty, strop międzykondygnacyjny Teriva Nova, schody oraz więźbę dachową. Poniższe opracowanie zawiera niezbędne ręczne obliczenia statyczno-wytrzymałościowe elementów nośnych konstrukcji w tym stropu oraz fundamentów, wykonanych na podstawie norm europejskich. Ponadto w pracy dyplomowej zawarto wyliczenia komputerowe specjalistycznych programów takich jak: Soldis Projektant czy też należących do pakietu Specbud (kalkulator obciążeń normowych, kalkulator elementów drewnianych, schody płytowe, oddziaływania normowe). Część obliczeniowa to rozdziały od trzeciego do siódmego włącznie. Praca została wzbogacona również o harmonogram rozbudowy domu zawarty w rozdziale ósmym. Ostatnie siedem rozdziałów to kolejno: bibliografia, spis ilustracji oraz rysunków, wykaz tabel, spis załączników, załączniki i dokumentacja rysunkowa.
File
  • File: 1
    Edyta_Lewandowska_-praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 4223

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT32248fd5f2c1422ca8712e93f0cf1fb6/
URN
urn:pw-repo:WUT32248fd5f2c1422ca8712e93f0cf1fb6

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page