Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Translation of Business Process Model and Notation into Integrated Model of Distributed Systems

Jakub Krzysztof Jałowiec

Abstract

Business Process Model and Notation (BPMN) is a tool to describe business processes using convenient diagrams. In the last decade, it became a de-facto industry standard, widely used by software architects and business analysts to describe business requirements and the overall structure of a designed information system. Unfortunately, the authors of the notation did not provide any formal framework to verify correctness of BPMN diagrams. Ensuring that the diagrams model the intended behavior is of utmost importance to the users of the notation. This thesis deals with detection of possible deadlocks on BPMN diagrams. Formal syntax and semantics for a chosen subset of the notation are defined and a method of verification of BPMN diagrams using Integrated Model of Distributed Systems (IMDS) is proposed. Integrated Model of Distributed Systems is a formalism to model distributed systems, developed at Institute of Computer Science, Warsaw University of Technology. The goal of the thesis is to develop an automatic tool that enables verification of BPMN diagrams and visualization of counterexample leading to the revealed deadlocks in a step-by-step manner.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jakub Krzysztof Jałowiec (FEIT/ICS) Jakub Krzysztof Jałowiec,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Translacja modelu biznesowego BPMN do formalizmu IMDS
Supervisor
Wiktor B. Daszczuk (FEIT/ICS) Wiktor B. Daszczuk,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
19-09-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
109/19 (2702)
Reviewers
Wiktor B. Daszczuk (FEIT/ICS) Wiktor B. Daszczuk,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Julian Myrcha (FEIT/ICS) Julian Myrcha,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
BPMN, weryfikacja modelowa, IMDS, procesy biznesowe, weryfikacja
Keywords in English
BPMN, model checking, IMDS, business processes, verification
Abstract in Polish
Model biznesowy BPMN (ang. Business Process Model and Notation) to narzędzie służące do opisu procesów biznesowych przy pomocy wygodnych diagramów. W ostatniej dekadzie stało się ono standardem przemysłowym, powszechnie używanym przez architektów oprogramowanie i analityków biznesowych do opisu wymagań biznesowych i ogólnej architektury projektowanego systemu informatycznego. Autorzy notacji nie dostarczyli żadnych narzędzi do weryfikacji poprawności diagramów BPMN. Weryfikacja, czy dany diagram prawidłowo modeluje zachowanie systemu ma niebagatelne znaczenia dla użytkowników notacji. Niniejsza praca traktuje o wykrywaniu możliwych zakleszczeń w diagramach BPMN. Praca zawiera formalizację składni i semantyki wybranego podzbioru BPMN oraz proponuje metodę sprawdzania poprawności diagramów zapisanych w tej notacji, używając formalizmu IMDS (ang. Integrated Model of Distributed Systems). Formalizm IMDS opracowany został w Instytucie Informatyki Politechniki Warszawskiej i służy do specyfikacji systemów rozproszonych. W ramach pracy wykonany został program weryfikujący diagramy BPMN i wizualizujący kontrprzykłady prowadzące do zakleszczeń.
File
  • File: 1
    J-Jalowiec-Translation-of-BPMN-into-IMDS.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35912

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT31de757656da422c87be61e7ede00630/
URN
urn:pw-repo:WUT31de757656da422c87be61e7ede00630

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page