Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Characteristics of solutions and assessment of the effectiveness of the sewage treatment plant in the Bielsk community, taking into account technical and operational parameters and environmental impact

Alan Kamiński

Abstract

The aim of this thesis was to characterize the activity and analyze the effectiveness of the sewage treatment plant in Bielsk. The diploma dissertation contains information on legal regulations regarding the operation of sewage treatment plants, sewage treatment technologies, qualitative characteristics of treated sewage, assessment of the institution's effectiveness, summary and final conclusions. The diploma thesis contains a description of the devices responsible for the proper course of the wastewater treatment process. The diploma thesis includes photographs taken at the sewage treatment plant. The analysis of the functioning of the sewage treatment plant in Bielsk was made on the basis of the results of analyzes of raw and treated wastewater carried out at the request of the Bielsk commune office. Information on the technology used in the sewage treatment plant in Bielsko was taken from materials made available by the Bielsk commune office.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Alan Kamiński (FCEMP) Alan Kamiński,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Charakterystyka rozwiązań oraz ocena skuteczności pracy oczyszczalni ścieków komunalnych w gminie Bielsk z uwzględnieniem parametrów techniczno-eksploatacyjnych i oddziaływania na środowisko
Supervisor
Mikołaj Sikorski (FCEMP/ICEn) Mikołaj Sikorski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-01-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Mikołaj Sikorski (FCEMP/ICEn) Mikołaj Sikorski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Hanna Bauman-Kaszubska (FCEMP/ICEn) Hanna Bauman-Kaszubska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
oczyszczalnia ścieków, ścieki surowe, ścieki oczyszczone, metody oczyszczania ścieków, wskaźnik zanieczyszczeń, technologia oczyszczania ścieków
Keywords in English
sewage treatment plant, raw sewage, treated sewage, sewage treatment methods, pollution indicator, sewage treatment technology
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej było scharakteryzowanie działania oraz przeanalizowanie skuteczności pracy gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bielsk. Praca dyplomowa zawiera informacje o regulacjach prawnych dotyczących pracy oczyszczalni ścieków, technologii oczyszczania ścieków, charakterystykę jakościową ścieków oczyszczonych, ocenę skuteczności placówki, podsumowanie oraz wnioski końcowe. Praca dyplomowa zawiera opis poszczególnych urządzeń odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg procesu oczyszczania ścieków. W pracy zostały zamieszczone fotografie wykonane na terenie oczyszczalni ścieków. Analiza funkcjonowania oczyszczalni ścieków w miejscowości Bielsk została wykonana na podstawie wyników analiz ścieków surowych oraz oczyszczonych wykonanych na zlecenie Urzędu Gminy Bielsk. Informacje na temat technologii użytej w oczyszczalni ścieków w Bielsku zostały zaczerpnięte z materiałów udostępnionych przez Urząd Gminy Bielsk. Słowa
File
  • File: 1
    256192_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 26574

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT31d13b9df0594123a53dcf250d5f9c79/
URN
urn:pw-repo:WUT31d13b9df0594123a53dcf250d5f9c79

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page