Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Credit offer for individual clients on the example of ING Bank Śląski

Karolina Żelechowska

Abstract

The subject of the thesis is “Credit offer for individual clients on the example of ING Bank Śląski.” Granting loans should be considered one of the most important tasks of bank, both from the point of view of clients, the bank and the entive national economy. The subject of the thesis has been broached, because nowadays most people need to use credits to meet their needs. The goal of the thesis is to present the bank’s credit offer for individual clients on the example of ING Bank Śląski. The thesis consists of three chapters. The first chapter contains information relating to the importance and function of banks for individual clients. Criteria for classification of banks and types of banking services have been presented. The second chapter refers to the core ald types of credits for individual clients. Attention was paid to credit risk assessment and selected legal security for credits. The third chapter presents the history on well as general characteristics of ING Bank Śląski. The amount of credits granted by the bank has been taken into account. The size and structure of credits dedicated to individual clients was presented. The process of assessing the credit risk of loan and making credit decisions was also presented.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Karolina Żelechowska (CESS) Karolina Żelechowska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Oferta kredytowa skierowana do klientów indywidualnych na przykładzie ING Banku Śląskiego
Supervisor
Magdalena Grabowska (CESS) Magdalena Grabowska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Magdalena Grabowska (CESS) Magdalena Grabowska,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Anna Krajewska (CESS) Anna Krajewska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
kredyt, ING Bank Śląski, bank, ryzyko kredytowe, decyzja kredytowa, wniosek kredytowy, umowa kredytowa, pożyczka.
Keywords in English
credit, ING Bank Śląski, bank, credit risk, credit decision, loan application
Abstract in Polish
Tematem pracy jest „Oferta kredytowa skierowana do klientów indywidualnych na przykładzie ING Banku Śląskiego”. Udzielanie kredytów należy uznać za jedno z najważniejszych zadań banków, zarówno z punktu widzenia klientów, banku oraz całej gospodarki narodowej. Temat pracy został poruszony, ponieważ w dzisiejszych czasach w celu zaspokojenia swoich potrzeb większość ludzi musi korzystać z kredytów. Celem pracy jest przedstawienie oferty kredytowej banku dla klientów indywidualnych na przykładzie ING Banku Śląskiego. Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym rozdziale zawarte zostały informacje dotyczące znaczenia i roli banków dla klientów indywidualnych. Przedstawiono kryteria klasyfikacji banków oraz rodzaje usług bankowych. W drugim rozdziale odniesiono się do istoty i rodzajów kredytów dla klientów indywidualnych. Zwrócono uwagę na ocenę ryzyka kredytowego i wybrane zabezpieczenia prawne kredytów. W trzecim rozdziale przedstawiona została historia oraz ogólna charakterystyka ING Banku Śląskiego. Uwzględnienie ilości kredytów udzielonych przez bank. Zaprezentowano wielkość i strukturę kredytów dedykowanych klientom indywidualnym. Pokazano także proces oceny ryzyka kredytowego winsoku kredytowego i podejmowania decyzji kredytowej.
File
  • File: 1
    1124501.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30650

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT31b64605b9774bbda7cbe43dfc596a6d/
URN
urn:pw-repo:WUT31b64605b9774bbda7cbe43dfc596a6d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page