Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of hydraulic spreader for tubes with flanges

Konrad Koziorowski

Abstract

The aim of this thesis is project of hydraulic spreader for tubes with flanges. Issues which are common are hydraulic systems with cylinders and hand pumps, and also strength of materials based on Huber-Mises hypothesis. Projected tool would be useful for spreading flanges with optional diameter and with thickness of flanges between 105 mm and 210 mm both. The maximum gape on 33 mm is the result of induction wedge betweet flanges with use hydraulic cylinder force. To project appropriate elements was counted wedge capacity. Spreader parts were projected in Autodesk’s program – Inventor. Project contain technical documentation, executive draws and assembly draw of full functional tool.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Konrad Koziorowski (FCEMP) Konrad Koziorowski,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt hydraulicznego rozwieracza do rur kołnierzowych
Supervisor
Robert Dzierżanowski (FCEMP/IMEn) Robert Dzierżanowski,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Waldemar Kurowski (FCEMP/IMEn) Waldemar Kurowski,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Robert Dzierżanowski (FCEMP/IMEn) Robert Dzierżanowski,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
rozwieracz, kołnierze, rury, hydraulika
Keywords in English
spreader, flanges, tubes, hydraulic
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy jest zaprojektowanie hydraulicznego rozwieracza do rur kołnierzowych. Problematyka jaką dotyka projekt to układy hydrauliczne z wykorzystaniem siłowników i pomp ręcznych, oraz wytrzymałość materiałów bazująca na hipotezie Hubera- Misesa. Za pomocą zaprojektowanego przyrządu możliwe jest rozwieranie rur z połączeniem kołnierzowym o dowolnej średnicy, z grubością kołnierzy w zakresie od 105 mm do 210 mm łącznie. Rozwarcie na maksymalną odległość 33 mm następuje po wprowadzeniu klina między łączenie, z wykorzystaniem siły którą generuje siłownik hydrauliczny z pompą ręczną. W celu zaprojektowania odpowiednich elementów zostały przeprowadzone obliczenia nośności klina. Elementy rozwieracza zostały zaprojektowane w programie firmy Autodesk – Inventor. Do projektu dołączona jest dokumentacja techniczna, rysunki wykonawcze i rysunek złożeniowy w pełni funkcjonalnego przyrządu.
File
  • File: 1
    253644_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8202

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT31b18f6e15d5409cb193f6fe32784085/
URN
urn:pw-repo:WUT31b18f6e15d5409cb193f6fe32784085

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page