Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Selection of parameters and strategies for the operation of the electric drivetrain supported by the range extender with the use of simulation tests

Daniel Artur Jastrzębski

Abstract

The purpose of present M.A. thesis was to select the parameters of the electric drive system supported by the range extender and determine the strategy of the device with the drive system in order to achieve the assumed driving range in the simulation tests in the motorway cycle, significantly increased in comparison to purely electric vehicle. A simulation model of the vehicle's electric drive system using a range extender and a instrument for visualizing the work parameters of the drive system in real time has been prepared to select the system parameters and optimize the cooperation strategy. Based on the conducted simulation tests, the model of the electric drive system supported by the range extender was developed to overcome the distance several times higher than by the electric vehicle in the given conditions, which eliminates the problem of range in electric vehicles.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Daniel Artur Jastrzębski (FACME) Daniel Artur Jastrzębski,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Dobór parametrów i strategii działania elektrycznego układu napędowego wspomaganego urządzeniem zwiększającym zasięg pojazdu z wykorzystaniem badań symulacyjnych
Supervisor
Krzysztof Polakowski (FACME/ICME) Krzysztof Polakowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Paweł Krawczyk (FACME/ICME) Paweł Krawczyk ,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)
Study subject / specialization
, Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-02-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2052
Reviewers
Arkadiusz Hajduga (FACME/ICME) Arkadiusz Hajduga,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Paweł Krawczyk (FACME/ICME) Paweł Krawczyk ,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
Samochód elektrycznyUrządzenie zwiększające zasięgGenerator liniowyZasięg
Keywords in English
Electric vehicleRange extenderLinear generatorRange
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej było dobranie parametrów elektrycznego układu napędowego wspomaganego urządzeniem zwiększającym zasięg oraz określenie strategii pracy urządzenia z układem napędowym w celu osiągnięcia założonego dystansu w badaniach symulacyjnych w cyklu autostradowym, znacznie zwiększonego w stosunku do zasięgu pojazdu elektrycznego. Został przygotowany model symulacyjny elektrycznego układu napędowego pojazdu wykorzystującego urządzenie zwiększające zasięg oraz narzędzie do wizualizacji parametrów pracy układu napędowego w czasie rzeczywistym, które zostało wykorzystane do doboru parametrów układu oraz optymalizacji strategii współpracy. Na podstawie przeprowadzonych badań symulacyjnych powstał model elektrycznego układu napędowego wspomaganego urządzeniem zwiększającym zasięg pozwalający na pokonanie w zadanych warunkach kilkukrotnie większego dystansu niż przez pojazd elektryczny co pozwala na wyeliminowanie problemu zasięgu w pojazdach elektrycznych.
File
  • File: 1
    275476_Daniel_Jastrzębski_-_praca_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30484

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT319c8b851c5c4c9eac9db1eabb969e62/
URN
urn:pw-repo:WUT319c8b851c5c4c9eac9db1eabb969e62

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page