Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Specificity and aesthetics of urban bridge structures

Marta Anna Korczak-Ziołkowska

Abstract

The thesis concerns the specificity and principles of aesthetic shaping of urban bridge structures. The work shows how important aesthetic shaping was and is in the context of urban bridge structures; which principles should be followed to achieve a positive effect in the design process in the urban environment and what is its specificity; what resources can be used to vary the appearance of the structure. Chapter 1 gives a definition of aesthetics and its history which we can use in designing contemporary constructions. This chapter also describes the evolution of the concept of "beauty" in the modern times and trends in the design of bridge structures. Chapter 2 is a description of aesthetic principles highlighted by prof. Zbigniew Wasiutyński, which are a set of guidelines that should be followed by a bridge designer. Chapter 3 shows how specific the city environment is in the context of building bridge structures, not only in terms of aesthetics but also technical and non-technical aspects. The importance of aesthetic aspects is shown in chapter 4, which describes the role of the static scheme, supports, selection of construction material and colors as well as often marginalized equipment. The last chapter illustrates unusualness and originality of solutions, resulting from the requirements for urban bridge structures around the world.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marta Anna Korczak-Ziołkowska (FCE) Marta Anna Korczak-Ziołkowska,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Specyfika i estetyka miejskich obiektów mostowych
Supervisor
Grażyna Łagoda (FCE/IRB) Grażyna Łagoda,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-12-2019
Issue date (year)
2019
Pages
56
Internal identifier
DIL-5616
Reviewers
Grażyna Łagoda (FCE/IRB) Grażyna Łagoda,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE) Wojciech Antoni Radomski (FCE/IRB) Wojciech Antoni Radomski,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
specyfika, estetyka, miejski obiekt mostowy, most, wiadukt, kładka dla pieszych
Keywords in English
specificity, aesthetics, urban bridge structure, bridge, viaduct, pedestrian footbridge
Abstract in Polish
Praca dyplomowa dotyczy specyfiki i zasad kształtowania estetycznego miejskich obiektów mostowych. W pracy pokazano jak ważne było i jest kształtowanie estetyczne w kontekście miejskich obiektów mostowych; jakimi zasadami należy się kierować aby osiągnąć pozytywny efekt w procesie projektowania w miejskim środowisku oraz na czym polega jego specyfika a także jakich środków można użyć by urozmaicić wygląd konstrukcji. W rozdziale 1 przytoczono definicję estetyki oraz jej historię, z której bogactwa można czerpać projektując współczesne konstrukcje. Rozdział ten opisuje także ewolucję pojęcia „piękna” w czasach nam najbliższych i tendencje w projektowaniu obiektów mostowych. Rozdział 2 jest opisem zasad estetycznych, wyróżnionych przez prof. Zbigniewa Wasiutyńskiego, które są zbiorem wskazówek jakimi powinien kierować się projektant mostowy. Rozdział 3 ukazuje jak specyficznym środowiskiem jest miasto w kontekście budowy obiektów mostowych, nie tylko pod względem estetycznym ale także technicznym i pozatechnicznym. Jak ważne są aspekty estetyczne pokazuje rozdział 4, w którym opisano rolę schematu statycznego, podpór, doboru materiału konstrukcyjnego i kolorystyki oraz często marginalizowanego wyposażenia. Ostatni rozdział obrazuje niecodzienność i oryginalność rozwiązań, wynikającą z wymagań stawianym miejskim obiektom mostowym na całym świecie.
File
  • File: 1
    praca_inż-Korczak-Ziołkowska_Marta-276556.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29878

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT316ab67107d74dcaae3c76e6684b0d9c/
URN
urn:pw-repo:WUT316ab67107d74dcaae3c76e6684b0d9c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page